INRIKES. Riksåklagaren kommer nu pröva huruvida utredningen om Estoniakatastrofen ska återupptas.

Riksåklagaren kommer nu pröva huruvida Estoniautredningen ska återupptas, rapporterar Sveriges radio. Detta efter att överlevaren Anders Eriksson begärt en ny prövning. Efter förlisningen 1994 inledde åklagare Tomas Lindstrand en förundersökning som lades ner fyra år senare.

— Det är framförallt frågan om på vilken rättslig nivå, om det är på Riksåklaganivå eller lägre ner inom åklagarmyndigheten, på en lägre rättslig nivå, som det ska hanteras. Och jag kommer att titta närmare på det här. Och sen kommer jag också att titta på eventuella brottsmisstankar här då och vi har ju regler att hålla oss till vad gäller preskription och annat. Men jag måste titta och gå igenom det här, innan jag kan lämna någon information om den fortsatta handläggningen, säger Gunnar Merkel, tillsynschef vid Riksåklagaren, till Sveriges Radio.

Begäran om ny prövning kom efter den nya dokumentären om Estonia.

— Det är framförallt den här filmen då, såvitt jag förstår då, en dokumentär som har varit, som jag får titta på då, jag får börja där. Inom de närmaste veckorna hoppas jag komma fram till ett beslut, säger Gunnar Merkel.

Huruvida utredningen kommer återupptas får framtiden utvisa.


  • Publicerad:
    2020-11-08 20:45