ESTONIAKATASTROFEN De båda männen som dömts för brott mot gravfriden efter att de filmat stora hål i skrovet på Estonias vrak överklagade i hopp om att bli frikända. Idag meddelar hovrätten att man fördubblar dagsböterna och att den svenska lagen gäller, trots att männen opererade från ett tyskflaggat fartyg.

Idag meddelade hovrätten att männen bakom ”Estonia: Fyndet som ändrar allt” får fördubblat straff för sina dykningar ner till vraket i samband med filmandet av dokumentären. ”JournalistenHenrik Evertsson och Linus Andersson som beskrivs som ”vrakexpert och filmare” blev i början av september förra året dömda till 40 dagsböter för brott mot lagen om skydd för gravfriden. Nu väljer alltså hovrätten att fördubbla de dagsböter de båda männen blev tilldelade i tingsrätten till 80 dagsböter.

Enligt SVT överklagade både åklagaren och de två dömda männen. Dokumentärfilmarna ville bli friade efter att de överklagat tingsrättens dom men resultatet blev det motsatta.

— Det är tråkigt såklart. Jag har inte hunnit pratat med min advokat ännu. Jag måste pratat med honom, med Henrik och med Discovery Channel, så får vi se sen hur vi ska gå vidare, säger dykaren Linus Andersson.

Många vändningar i fallet

I filmmaterialet som männen åtalas för dyker de ner till Estonias vrak och filmar nyupptäckta hål i den förlista båtens skrov. Påståendet om att det finns ett eller flera enorma hål i skrovet är ett ämne som har varit kontroversiellt ända sedan 1994 då båten sjönk i Östersjön.

Då de under inspelningarna av dokumentären befann sig på internationellt vatten där internationell havsrätt således gäller så friades de ursprungligen av tingsrätten 2021. SVT skriver att tingsrätten då ansåg att ”internationell lagstiftning vägde tyngre än den nationella”. Hovrätten var dock av annan åsikt och skickade tillbaka ärendet då den ansåg att ”alla invändningar inte framförts”. När då tingsrätten tog upp fallet igen ansåg man att de båda dokumentärfilmarna hade gjort sig skyldiga till brott mot lagen om skydd för gravfriden.

Nu meddelar hovrätten något motsägelsefullt att den svenska lagen som förbjuder dykningar vid Estoniavraket inte står i strid med folkrättsliga principer om det fria havet och att den svenska lagen kan tillämpas i fallet trots att allting utförts från ett tyskflaggat fartyg.