ESTONIA. Haverikommissionen har inlett nya undersökningar av det förlista passagerarfartyget Estonia. Nu har man hittat två tidigare okända sprickor i vraket.

Modell av den förlista båten Estonia. Foto: Stan Shebs (CC BY-SA 3.0)

Det har tidigare varit förbjudet att genomföra dykningar eller andra undersökningar runtomkring det förlista fartyget Estonia. Men efter att den uppmärksammade dokumentärfilmen Estonia – fyndet som ändrar allt, kunde påvisa tidigare okända hål i fartygets skrov, har regeringen tvingats att göra en lagändring.

På allmänhetens begäran har såväl den svenska, som den finska och estniska regeringen inlett nya undersökningar av vraket.

Nu bekräftar René Arikas, chefen för den estniska haverikommissionen, att ytterligare två tidigare okända hål har hittats i fartygets skrov. Detta berättar Arikas för nyhetsbyrån TT.

Sprickorna ska vara mellan tio och femton meter långa. Det är fortfarande oklart vid vilken tidpunkt som just de här sprickorna har uppstått.


  • Publicerad:
    2021-07-12 15:55