INRIKES. Riksbanken har lämnat in ett önskemål om att få upprätta ett jätteregister där varje enskild svensks ekonomi ska kartläggas.

Riksbanken vill nu kartlägga alla enskilda svenskars privata ekonomi och har därför lämnat in ett förslag om att de ska få tillåtelse att upprätta ett samlat jätteregister. De har en önskan om att då kunna kräva banker på alla detaljer rörande lån, tillgångar, inkomster och konton.

De tillgångar som Riksbanken bland annat vill granska är svenskarnas kontosparande, aktier, obligationer, fondinnehav samt pensionssparande. De vill även ha information gällande samlade lån, löptid samt amorterings- och räntevillkor.

Riksbanken uppger att anledningen ska vara att de ”vill förbättra beräkningar om hur boprisfall, ränteförändringar och ett skärpt amorteringskrav påverkar ekonomin”.

— Det blir en bättre träffsäkerhet i analysen, säger Jyry Hokkanen, statistikchef på Riksbanken.

Önskemålet gällande det massiva registret kommer nu att utredas och om förslaget skulle gå igenom kommer detta att upprättas år 2020.

Källa:
Riksbanken vill kartlägga din ekonomi


  • Publicerad:
    2017-10-31 20:50