KOMMENTAR. Maria Larsson skriver om den starka dragningskraft som fick henne att slutligen ansluta sig till Nordiska motståndsrörelsen.

Varför ska man gå med i Nordiska motståndsrörelsen – jo, här finns en ryggrad som varken kan krökas eller knäckas

Det är ryggraden det handlar om, kort och gott. Jag kan inte sammanfatta mitt engagemang bättre än så.

Jag har rätt nyligen gått med i Nordiska motståndsrörelsen. Vänner och bekanta, ja de som vet, undrar varför. De som inte vill förstå är jag ingen förklaring skyldig. Jag har lärt mig att urskilja de gravt hjärntvättade från dem som har kvar åtminstone en liten gnutta sunt tänkande. De förstnämnda är det ingen idé att diskutera med. Det bara tär på min energi, till ingen nytta. De andra däremot, som nyfiket närmar sig, kanske med ett tidigare sått frö av tvivel kring om världen verkligen ser ut som de uppfostrats till att tro, kan jag ägna timmar åt att prata med. De samtalen brukar oftast bli både trevliga och energigivande.

Min ingång är denna: Jag ser på majoriteten av världens makthavare som en samling ryggradslösa kräldjur. Det är precis så jag känner, och det är precis så jag säger när någon frågar.

Dessa kräk kan med lätthet vrida och vända ut och in på sig själva i kampen för makt, status och pengar. De må se mäktiga ut där de sitter på sina poster och stolar, de må tro sig äga någon slags karaktär eller ett arv som är få förunnade. Därtill tror de att de kan bedra världen med sina lögner och falskspel. Men vad de inte har förstått är att sanningen alltid segrar – förr eller senare.

Mitt eget uppvaknande kring hur världen faktiskt ser ut kom relativt sent i livet, men icke desto mindre kraftfullt. Idag kan jag se att jag färdats i rätt riktning hela tiden men att jag haft lite svårt att bestämma mig för var jag ville lägga mitt fokus och engagemang.

Ett tag var jag inne på Sverigedemokraternas kvinnoförbund, då jag fann deras motstånd mot feminismen uppfriskande. Men ganska snabbt började det skava någonstans inuti mig. Det som skulle bli ett första möte avbokades så småningom och tankarna vandrade vidare.

En dag satt jag på en buss på väg från Luleå när jag ”hajade till” vid åsynen av en banderoll. Visst kände jag till Nordiska motståndsrörelsen sedan tidigare, och hade med förundran tittat på en del Youtubeklipp då och då under kanske ett års tid, men det var där och då som ”poletten” trillade ned. Här hade verkliga personer i min omedelbara närhet agerat utifrån en stark övertygelse.

Det imponerade.

Det var vid åsynen av en banderoll i Luleå som Maria insåg vart hon skulle söka sig.

Idag vet jag också att min känsla ledde mig rätt. Sverigedemokraterna varken vill eller kommer att kunna åstadkomma några radikala förändringar. Ledningen har fått smak för maktens sötma. De har definitivt börjat slingra sig bland andra kalla varelser i den berömda ”ormdansen”.

Vad är då denna ”ryggrad” såsom jag skulle beskriva den? Jo, det handlar om att äga en övertygelse så stark att inga yttre, hotfulla faktorer kan påverka den. Det handlar om en framåtrörelse som gång på gång rent fysiskt gestaltas i de demonstrationer och aktioner som Motståndsrörelsen genomför. Det handlar om att både vilja och kunna beskydda vår etnicitet och våra barns framtid.

Människor som inte vet, de som lyssnat på mediebilden och slukat den med hull och hår, pratar ofta om hat i samma mening som Nordiska motståndsrörelsen. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. Jag skulle säga att det handlar om ren och skär kärlek – den äkta kärleken till vår historia, vårt folk och vårt älskade fosterland.

Men ytterst handlar det om en stark överlevnadsinstinkt. Vi befinner oss i krig just nu.

Vårt folk, inte minst vi kvinnor, tvingas idag leva med en konstant hotbild som inte existerade förut. Våra samhällsfunktioner sviktar i takt med att resurserna urholkas, och vår ras står inför en total utplåning.

Ni som inte ser det kan jag bara beklaga. Ni övriga; slit er från diverse TV- och dataskärmar. Res er upp och gå med i den enda sanna och ostoppbara framåtrörelsen.

– Den med ryggrad och äkta värme.


  • Publicerad:
    2017-07-28 23:10