INRIKES. Två nationalsocialistiska tvillingbröder har nu utvisats från Sverige, med hänvisning till deras politiska åsikter och engagemang.

Återigen är Säkerhetspolisen inblandad i ett utvisningsfall riktat mot politiska dissidenter. Tidigare har Nordfront skrivit om att en estnisk medborgare, som vuxit upp i Sverige, utvisats med anledning av dennes politiska åsikter. Den här gången rör det sig om de ryska tvillingarna Sergei och Igor Kushev, som hängs ut i Expressen.

I artikeln listas en rad fullt lagliga politiska möten och aktiviteter arrangerade av Nordiska motståndsrörelsen där de bägge bröderna deltagit. Inga brott har de heller begått, förutom då Sergei år 2017 försökte ta sig till en konferens i Danmark med ett falskt lettiskt ID-kort. På grund av att de sökt asyl i Sverige fick de inte lämna landet, varför den falska identitetshandlingen användes.

År 2019 ansökte de om uppehållstillstånd, något de under hösten nekades. Istället skulle de utvisas och dessutom förbjudas att återvända till Sverige eller något annat Schengenland under tio år. Skälen till beslutet är belagda med sekretess, men det som framgår är att Säpo är inblandade. De menar att bröderna varit i sällskap med personer som dömts för brott, vilket inte är förbjudet, och att de har ”nazistiska kopplingar”, även det lagligt. Men enligt Säpo utgör bröderna en ”risk för allmän ordning och säkerhet”.

”Utsatta för repressalier”
Beslutet har överklagats, men de har fått avslag. Mark Safaryan, advokat som företrätt bröderna, skräder inte med orden när han intervjuas av Expressen:

— Mina klienter har blivit utsatta för repressalier från de svenska myndigheternas sida till följd av deras politiska åskådning. Det är inte kriminaliserat att vara nazist eller fascist i Sverige.

Han menar också att de utsatts för politisk förföljelse i sitt hemland på grund av sina åsikter. Safaryan berättar vidare om brödernas umgänge med ”brottsdömda personer”:

— Vi har inte kunnat få någon som helst precisering om vad det är för personer, i vilka sammanhang och i vilka avseenden de utgör hot mot rikets säkerhet.

— Det här är inte rättssäkert överhuvudtaget och det ska inte förekomma i ett land som Sverige. Den här typen av fasoner är inte värdiga en demokrati.

Inget nytt mönster
Advokat Safaryan är inte ensam om att förstå att svenska myndigheter med olika medel försöker tysta oliktänkande. Nordfront har tidigare avslöjat att Säpo under förra året gjorde okynnesanmälningar till socialtjänsten mot bland andra Joakim Kannistos barn. Ingen av anmälningarna ledde till några åtgärder.

När Nordfront Simon Holmqvist ringde upp Säpos presstjänst för att ställa frågor om anmälningarna fick han inte mycket till svar. Det fick däremot Joakim Kannisto, som fick ett meddelande från Säpo-agenten ”Sam” om att denne blivit ”extra intresserad” av honom efter att presstjänsten fått några kritiska frågor från en journalist.


  • Publicerad:
    2021-03-17 02:32