KOMMENTAR Den senaste veckan har vi i svensk och västerländsk media kunnat läsa om påstådda ryska övergrepp mot civila ukrainare i städerna Butja, Borodjanka och Mariupol. Brutala bilder på bakbundna civila som haft skotthål i bakhuvudet eller i pannan har kunnat ses av hela världen. Ett flertal massgravar har också upptäckts där hundratals civila ska ha begravts av de ryska styrkorna.

I fallet med Butja har Ryssland förnekat att man ligger bakom ett enda civilt dödsoffer i staden. Inte en enda civilist har dött under den ryska ockupationen är det narrativ som man fört ut från Kreml, med tillägget att om det minsann skulle ha dött någon civilist så är det Ukraina som ligger bakom. Ett väldigt dubbeltydigt budskap från den ryska staten som också är ren lögn och en del av den ryska krigspropagandan.

Vi kan förmodligen också avfärda den officiella ukrainska propagandan om att de ryska styrkorna har gått runt som några mordgalna lustmördare och dödat allt man kommit över. När kriget är över och saken har utretts ordentligt kommer det nog att visa sig att de flesta civilisterna har fallit offer vid de strider som förekommit på orterna. Men att rena mord på civilister har förekommet tvekar jag inte en sekund över, vilket också ett stort antal vittnesmål från lokalbefolkningen bekräftar. Det skulle inte vara några förstasidesnyheter att ryska soldater uppträder brutalt mot civilbefolkning i länder man för krig mot, det har vi kunnat se historiskt när bland annat Röda armén drog in över Europa 1944-1945 och även i andra mer moderna konflikter.

Vi kan med största sannolikhet också misstänka att de ryska trupperna fört med sig arresteringslistor, av ukrainska myndigheter kallade dödslistor, där framförallt ukrainska nationalister funnits namngivna men också andra framträdande Rysslandskritiker. Att människor försvunnit när de ryska styrkorna ockuperat orter finns otaliga vittnesmål på och också exempel på att man använt kidnappade civila vid fångutväxlingar.

Mariupol 2022

Ryssland har med sitt stora krigsmaskineri också gått väldigt hårt fram emot civila områden i stort sett hela Ukraina. Senast idag har vi nåtts av rapporter om att minst 39 personer har dödats vid en rysk attack mot en järnvägsstation i Kramatorsk. Det tydligaste exemplet på det skoningslösa ryska kriget är staden Mariupol där man visat att man från rysk sida inte hyser några som helst moraliska betänkligheter om att offra civila för att uppnå sina krigsmål. Bilder och rapporter från staden visar på att större delen av bebyggelsen har skadats i striderna och vissa påstår att över 90% av staden står i ruiner. Rapporter om civila dödsoffer från Mariupol är mycket sparsamma då det fortfarande pågår hårda strider i staden. När staden faller i ryssarnas händer, vilket förmodligen bara är en fråga om tid, så är det inte säkert att vi någonsin kommer att få veta hur många civila som fått sätta livet till på grund av den enormt vårdslösa krigföringen den ryska armén utsätter Ukraina för.

Attacken mot barnsjukhuset är en sak som fått illustrera grymheterna i Mariupol. Den 11 mars kunde vi i västerländsk media se att ett ryskt bombanfall hade genomförts mot barnsjukhuset och bilder på skadade gravida kvinnor kablades ut över världen. Det ryska propagandamaskineriet satte genast igång att ifrågasätta äktheten i rapporten, man anklagade den ukrainska sidan för att ha iscensatt det hela och använt ”kris-skådespelare” då ett av offren visade sig vara en känd ukrainsk influencer. Kvinnan som verkligen var gravid och var patient vid sjukhuset har senare intervjuats på okänd ort, förmodligen någonstans i Ryssland, och en känd RT-journalist vid namn Kit Klarenberg har skrivit en artikel angående västs lögner om attacken. Hans poäng i denna artikel är att det minsann inte skedde någon flygbombning utan sjukhuset utsattes för artillerield. Som om de gravida kvinnornas skador skulle förminskas av den orsaken. Artikelförfattaren försöker också insinuera att Azov skulle ligga bakom det hela, inte bara attacken mot barnsjukhuset utan även att man skulle ha iscensatt grymheterna i Butja, allt på ett typiskt ryskt propagandamanér.

Tyvärr måste jag också säga att många nationella, inte bara i Sverige utan även i den anglosaxiska sfären, många gånger helt okritiskt rapar upp den ryska propagandan bara för att visa sig vara emot det som skrivs i västerländsk media. De många tyvärr inte förstår är att man gör sig till Kremls (o)nyttiga idioter i ett propagandakrig som Ryssland redan har förlorat stort. Man resonerar enligt devisen att allt som motsäger vad västerländsk media för fram måste vara sant, då media i väst ljuger om allt. Därför blir allt som kommer från den ryska sidan per automatik sanningen. Jag menar dock inte med detta att man okritiskt ska svälja det som kommer från den ukrainska sidan heller, då Kievs narrativ inte heller är den sanna bilden av vad som händer på plats i Ukraina. I ett krig ligger sanningen oftast någonstans mitt emellan vad de krigförande parterna påstår.

Oavsett vad som egentligen har hänt i vissa av dessa specifika händelser, alla detaljer kan vi av förklarliga skäl inte få just nu på grund av ett brinnande krig, så ligger ansvaret för dessa döda civila ukrainare helt och hållet på Ryssland. Det är Ryssland som är den aggressiva parten i detta krig, oavsett vilka skäl man säger sig ha så är det ryska vapen som dödar otaliga ukrainska civilister oavsett om det är rena mord, vådabeskjutning eller cynisk krigsföring. Hur många offer kriget kommer att skörda är fortfarande osäkert, och på grund av en potentiell rysk ockupation av delar av Ukraina är det heller aldrig säkert att vi kommer att få en korrekt bild av det. Men en sak kan vi konstatera; utan det ryska angreppet hade tusentals ukrainare fortfarande varit i livet.