SEPARATISM. När Ryssland lämnar finsk-ugriska världskongressen riktar man anklagelser om etnisk uppvigling samt Rysslands-fientlighet mot två europeiska nationer – och mot EU.

Sällskapet De finsk-ugriska folken i Ryska Federationen har kungjort att deras representanter inte kommer att delta i nästa års Finsk-ugriska Folkens Världskongress (FUFV) som planeras äga rum i Estland i juni.

Sällskapet beskyller arrangörerna för att ”lägga sig i den Ryska Federationens och dess folks angelägenheter”.

I ett uttalande publicerat på ryska skriver sällskapet:

Nyligen har den finsk-ugriska rörelsens i vårt tycke klart politiserade tendenser börjat manifestera sig mer och mer i FUFV:s aktiviteter, när den finsk-ugriska kartan används som en av flera utpressningsmetoder och etniska spörsmål används avsiktligt för etno-politisk spekulation.

Representanter för 23 olika finsk-ugriska grupper – inklusive de tjugotalet rotade i Ryssland – väntas församla sig i den estniska staden Tartu i juni 2021 för Finsk-ugriska Folkens Världskongress.

Det ryska sällskapet förklarar vidare i skrivelsen att de första kongresserna gav den finsk-ugriska rörelsen ”en viktig uppgift” och deltagarna ”en känsla av enighet” men sedan den fjärde Världskongressen har ”olika europeiska resolutioner och rapporter om den påstått tragiska situationen för de finsk-ugriska folken och deras kultur i Ryssland börjat dyka upp”.

EU, Estland och Finland anklagas
Det ryska sällskapet riktar sedan anklagelser om otillbörlig inblandning mot Europarådets Parlamentariska Församling med anledning av hur man rapporterade från kongressen 2006:

Rapporten skriven för PACE:s räkning [Europarådets Parlamentariska Församling] av parlamentsledamoten Katrin Saks [en estnisk tidigare medlem av det Europeiska Parlamentet] har vunnit stort gehör. Den innehåller förutfattade bedömningar om situationen för etniska, religiösa och språkliga minoriteter och utgör ett allvarligt hinder för den finsk-ugriska rörelsens vidare utveckling.

Den estniske presidenten Toomas Hendrik Ives anmodade vidare enligt det ryska sällskapet vid den femte Finsk-ugriska Folkens Kongress i Khanty-Mansiysk 2008 ”otvetydigt de finsk-ugriska folken i Ryska Federationen att bilda sina egna stater inom Federationen”.

Och när den ryska delegationen kritiserade uppmaningen ska hela den estniska delegationen har lämnat konferenssalen.

Den ryska organisationen uppger även att ”i nästan samtliga anföranden av delegater från Finland och Estland hör vi konstant kritik av vårt land” och att det bland dessa delegater har funnits ”en tendens att fokusera på de negativa aspekterna av de finsk-ugriska folkens liv i den Ryska Federationen”.

Skrivelsen slutar med ett konstaterande att det ryska sällskapet inte avser delta i den kommande världskongressen i Estland samt att man ifrågasätter behovet av att kongressen hålls i framtiden.


  • Publicerad:
    2021-05-14 22:10