RYSSLAND. I en ny lag som håller på att ta form i Ryssland vill man undvika att personer med utlandsintressen äger en allt för stor del i ryska medier.

ryssland

I en proposition i den ryska Duman, landets lagstiftande församling, vill man säkerställa att det är ryska intressen som formar landets massmedia. Därför föreslås det att minst 80 procent av alla massmediala bolag ska ägas av ryssar. Lagförslaget backas upp av parlamentariker från både liberaldemokratiska och kommunistiska partier samt mittenpartiet ”Rättvisa Ryssland”.

Lagförslaget är en drastisk förändring från den nuvarande lagstiftningen där utländska medborgare kan äga så mycket som 50 procent i ett mediebolag. Om lagstiftningen går igenom kommer den även att gälla ryska invånare utan medborgarskap samt ryssar som förutom sitt ryska medborgarskap även är medborgare i ett annat land. Det finns även planer på att i framtiden ha samma restriktioner på skriven massmedia så som till exempel tidningar, där äganderätten för närvarande är helt oreglerad.

— De som äger informationen äger världen. Det är uppenbart att när utlänningar äger massmedia i något land kan de praktiskt taget få tillgång till människors sinnen, för att sedan förändra den allmänna opinionen. Vi måste dra en tydlig linje här – vad är orsakerna bakom dessa köp? Vill de helt enkelt bara göra affärer eller vill de genomdriva sin egen politik och förändra situationen i landet?, sa Vadim Dengin, en av personerna bakom lagförslaget.

Dengin understryker att anledningen till lagförslaget är för att skydda informationsflödet från manipulation. Flera andra länder har redan lagar som minimerar utländskt ägande av landets media, däribland Australien som tillåter att utlänningar äger 30 procent av ett mediebolag.

Källa:
Duma seeks limits on foreign ownership of Russian media companies


  • Publicerad:
    2014-09-18 18:00