RYSSLAND. Den nya ryska nyhetsbyrån Sputnik lanseras som motpol mot den aggressiva propagandan från media i väst.

Under måndagen lanserades den nya ryska mediagruppen Sputnik. Sputnik kommer att finnas i över 34 länder och på 30 olika språk. På sin hemsida skriver man att:

Sputniks exklusiva innehåll är designad för en global publik på miljarder som är trötta på den aggressiva propagandan som förespråkar en unipolär värld och för de som vill ta del av olika perspektiv.

Man säger sig också erbjuda en mer fullständig bild av världen med ett varierat utbud av åsikter samt att man ska berätta om sådant som annan massmedia mörkar.

— Det finns de länder vilka tvingar på väst och öst sina åsikter. Oavsett var de ingriper uppstår alltid blodsspillan, inbördeskrig och färgrevolutioner. Hela länder faller samman som resultat. Irak, Libyen, Georgien, Ukraina, Syrien, bara för att nämna ett fåtal exempel. Många människor förstår redan att världen inte nödvändigtvis behöver tro att Förenta staternas handlingar hjälper alla. Ryssland föreslår en modell för världen som baserar sig på respekten för hela mänskligheten. Vi tror på en mångsidig, mångkulturell värld, och vi har många allierade. För att främja denna syn lanserar vår mediegrupp ett nytt globalt varumärke, Sputnik, sa generaldirektören för Rossiya Segodnya International Information Agency Dmitrij Kiselev om lanseringen av Sputnik.

Sputnik ska även visa vägen mot en multipolär värld som respekterar varje lands nationella intressen, kultur, historia och traditioner.

— I denna världen är Japan japanskt, Turkiet turkiskt, Kina kinesiskt och Ryssland ryskt, sa Kiselev.

Källa:
Major New Media Brand ‘Sputnik’ Goes Live November 10


  • Publicerad:
    2014-11-10 22:45