UTRIKES. Iran och Ryssland inleder nu ett fördjupat försvarssamarbete som bland annat innefattar kontraterrorism och utbildning av personal.

Ryssland och Iran har nu undertecknat ett nytt avtal som lovar utökat försvarssamarbete länderna emellan. Bland annat kommer samarbetet innefatta utbytesprogram där militärpersonal får träna med det andra landets armé och ökat samarbete i arbetet mot terrorism. Länderna kommer också få ökad tillgång till varandras hamnbaser.

Iranska medier uppger vidare att samarbetet kan innebära att Iran får tillgång till de ryska S300 missiler som Iran köpt av Ryssland men Ryssland efter påtryckningar från FN inte kunnat leverera till Iran. S300 missilerna är landbaserade missiler som används för att skjuta ner flygplan och skulle alltså innebära att det blir svårare att invadera Iran för västmakterna på det sedvanliga sättet som mycket bygger på luftherravälde.

Iran uppger att de tror att samarbetet med Ryssland kommer innebära ökad stabilitet i Irans närområde.

— Iran och Ryssland är kapabla att konfrontera de expansionistiska interventionerna och girigheten från USA genom samarbete, säger Irans försvarsminister enligt AP.

Källa:
Russia and Iran sign defense deal, ’may resolve’ S300 missile delivery issue


  • Publicerad:
    2015-01-21 16:00