VÄRLDEN. Carl Bildt varnar för storkrig 2015. ”Neutralitetsförhoppningens dagar är entydigt förbi”, skriver Bildt och menar att Sverige måste ta ställning mot de krafter som oroar världen.

carl-bildt

Carl Bildt varnar nu i en debattartikel i Dagens industri för att storskaligt krig kan komma att bryta ut under 2015.

Den före detta utrikesministern utmålar Ryssland, Nordkorea och Islamiska Staten som orosmoment som hotar att starta ett storkrig under 2015. USA finns inte med i Bildts beräkningar och nämns enbart en gång i Bildts artikel – som offer för Nordkoreas påstådda cyberattack mot filmbolaget Sony.

Bildt räknar i sin artikel upp fyra dramatiska utvecklingar under 2014. Bland annat talar Bildt om en rysk ”väpnad aggression i Ukraina” och Nordkoreas påstådda cyberattack mot Sony. En av dessa fyra stora dramatiska händelser som kan leda till ett storkrig är enligt Bildt den främmande undervattensoperationen i Stockholms skärgård, som västmedier påstod handlade om en rysk ubåt – ett påstående som Svenska försvarsmakten dock senare menade att det inte finns bevis för.

Den 27 februari tog ryska specialtrupper över parlamentet på Krim och inledde den invasion som ledde till ockupation och annektering. Och bara någon månad senare inleddes en ny väpnad aggression mot Ukraina.

Den 29 juni utropades ISIL att man nu strävade efter att upprätta ett nytt kalifat i hjärtat av Mellersta Östern. Och sedan dess har vi sett tusentals frivilliga från olika länder ansluta sig till denna våldets och oförsonlighetens försök till statsbildning.

Den 14 november meddelade ÖB officiellt, med stöd av stats- och försvarsministern, att man konstaterat en avancerad främmande undervattensoperation långt inne i Stockholms skärgård.

Och den 19 december sa USA att det var säker på att det var regimen i Nordkorea som låg bakom den avancerade cyberattack som hade riktats mot film- och underhållningsföretaget Sony.

Bildt skriver vidare att ”den ryska aggressionen mot Ukraina” är ”en avgörande utmaning” och att ”vi har kommit in i en farligare värld”.

”Utan att ge upp måste vi realistiskt se att världsorganisationen politiskt är förlamad i huvuddelen av dessa avgörande frågor”, skriver Bildt om FN:s förmåga att förhindra det storkrig som den förre utrikesministern varnar för.

Istället vill Bildt att Sverige verkar för ”en effektiv gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik”, särskilt som Ryssland nu ”medvetet spelar på de nationalistiska och främlingsfientliga krafter som vill försvaga det europeiska samarbetet”.

Nato-anhängaren Carl Bildt skriver också att ”neutralitetsförhoppningens dagar är entydigt förbi” för Sveriges del. Vi måste ”gå från ord till handling” i avseende att ge militär hjälp.

Men minst lika viktigt är att vi nu måste gå från ord till handling när det gäller att omsätta den etablerade doktrinen om att både kunna ge och ta militär hjälp i faktiska förberedelser. Att detta kräver konkreta kontakter är alldeles uppenbart.

Vi får inte blunda för konsekvenserna av våra egna ord. Vi måste kunna delta fullt ut i samtal om hur konkreta utmaningar i Nordeuropa konkret ska kunna mötas, och också delta i förberedelser för detta. Neutralitetsförhoppningens dagar är entydigt förbi.

Carl Bildt, som under lång tid hetsat mot USA:s fiender, pekades förra året ut som hemlig USA-agent av Wikileaks. Den förre utrikesministern har numera fått jobb på tankesmedjan International Crisis Groups, som finansieras och leds av Bildts Bilderbergkollega George Soros. Den judiske finansmannen Soros, som nu utpekats som tilltänkt centralbankschef i Ukraina, har krävt att Internationella valutafonden (IMF) går in med 20 miljarder dollar för krig mot Ryssland.

Källa:
Världen blir farligare


  • Publicerad:
    2015-01-05 20:57