Dagens datum 4 april: Filmen Ohm Krüger gör succé i Tyskland 1941. 250 000 personer ser filmen bara de första dagarna.

ohm_krüger

Innan andra världskriget hoppades Hitler att England inte skulle vara det stora hotet mot Europa utan tvärtom kunde vara en potentiell allierad mot den judiska bolsjevismen. England, under Chamberlain men framförallt under Churchill, såg däremot Tyskland som ett hot mot brittiska intressen och det var därför som England hetsade polackerna mot Tyskland för att få en förevändning att få till stånd ett andra världskrig. Tyskland försökte innan och efter krigets utbrott uppnå fred mellan de bägge nationerna, men Churchill, som sedan gammalt hatade tyskarna, vägrade lyssna på det örat.

Kring 1940, möjligen efter Dunkerque, var man i Tyskland befriad från illusioner gällande engelsmännen, särskilt deras ledarskap. Man började istället berätta sanningen om de krigsbrott som England begått. Här kom UFA att spela en stor roll.

Det stora tyska filmbolaget UFA, en allvarlig konkurrent till Hollywood, producerade flera filmer om britternas koloniala historia, ockupationen av Irland och de övergrepp som britterna gjort sig skyldiga till gentemot andra folkslag av samma ras. En av dessa filmer var Ohm Krüger. Denna spelfilm handlar om Transvaals förste president, Paul Krüger. Krüger var känd som ”farbror Krüger” (på Afrikaans Oom Krüger) vilket alltså även blev titeln på den tyska filmen. Krüger ledde 1877 försvaret av boerrepubliken mot en brittisk invasionsstyrka.

I filmen framgår hur britterna, drivna av girighet, begick övergrepp mot boerna. Bland annat brände man ner och förstörde bondgårdar och dödade alla djur. Man upprättade koncentrationsläger (ett av världens första) där man spärrade in alla kvinnor och barn för att sänka moralen hos de män som stred i boerarmén. I dessa koncentrationsläger dog närmare 30 000 civila. En given skurk i filmen är Cecil Rhodes (grundare av Rhodesia, numera Zambia och Zimbabwe). Den brittiske finansmannen och kolonialpolitikern Rhodes, som finansierades av Rothschild, ville störta boerna för att komma åt det guld- och diamantrika Transvaal (som bokstavligen fanns under boernas gårdar).

Cecil Rhodes och Alfred Beit ansvarade för diamanthandeln och planerade och finansierade kriget mot boerstaterna. Alfred Beit är av judisk börd, medan Cecil Rhodes har förnekat judisk härkomst.

Cecil Rhodes och Alfred Beit ansvarade för diamanthandeln och planerade och finansierade kriget mot boerstaterna. Alfred Beit var av judisk börd, medan Cecil Rhodes har förnekat judisk härkomst.

Parallellerna till Englands roll under andra världskriget är i filmen många. Förutom terroraktioner mot civila lyfter man i filmen fram att Cecil Rhodes stödde gränsprovokationer för att få till stånd ett krig (vilket England senare gjorde i fallet Polen mot Tyskland) som innebar att han med stöd av Rothschild och England kunde exploatera Transvaal. I samband med filmens lansering skrev man även om Winston Churchill, som deltog i Boerkriget som krigskorrespondent, följande:

Samme Churchill som i Sydafrika såg sina idéer om förgörandet av boerna följas igenom, när de engelska härskarna genom sina polerade humanitära slogans, fastän de i verkligheten drevs av girighet, släppte lös de mest föraktliga handlingarna mot ett folk som var under attack. Samme Churchill är nu Englands premiärminister.

Den påkostade Ohm Krüger blev mycket populär i såväl Tyskland som utomlands. Bara efter fyra dagar hade 250 000 sett filmen. Ohm Krüger släpptes officiellt i åtta länder och vann pris för bästa utländska film under filmfestivalen i Venedig. I Tyskland blev det den första film som vann priset Film der Nation och Joseph Goebbels prisade huvudrollsinnehavaren Emil Jannings för hans insats.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-04-04.


  • Publicerad:
    2018-04-04 00:00