KOMMENTAR. Rasmus Paludan verkar vilja utöka koranbränningen i Sverige. Oundvikligen blåser detta nytt liv i counterjihjadrörelsen som distraherar vita från att se de riktiga orsakerna till att muslimerna är här.

Invasionen av utomeuropeiska människor har pågått i Sverige under en lång tid. De senaste årtiondena har det tagit proportionerna av en massinvasion. Counterjihadrörelsen är ett svar på denna invasion. Steget från etablissemangets nuvarande ideologi partidemokrati, liberalism och judevurmandet till counterjihadrörelsen är inte långt. Counterjihadrörelsen är för partidemokrati, för liberalism, för homosexualitet, för det judiska folket.

De anser att Islam hotar liberalismen. En problemformulering som inte är felaktig. Det finns även sionistiska kristna element i rörelsen, men hade muslimerna valt att förkasta Allah och istället acceptera Jesus och det judiska folket hade de kristna sionisterna säkerligen inte haft några problem med att ta hit miljontals utomeuropeiska människor.

Det blev därför naturligt att när människor uppdagade utlänningarnas framfart i det svenska samhället att man anammade det counterjihadistiska synsättet. Även för människor som ogillar utlänningar i största allmänhet, då de i skydd av religionskritik försökte övertyga andra människor att stoppa invandringen.

Counterjihadrörelsen blev ansatta av etablissemanget som förespråkar ett mångkulturellt samhälle, där går skiljelinjen. Både counterjihadisterna och etablissemanget förespråkar ett mångetniskt samhälle. Därför fick de även fiender i de nationalistiska leden och speciellt från nationalsocialister. Counterjihadrörelsen med deras förklaringsmodell att Islam är problemet fick allt svårare att förklara sin världsbild då även utlänningar som inte var muslimer också begick brott, även de som bekände sig till kristen tro. Särskilt svårt har de att förklara den höga brottsfrekvensen hos kristna afroamerikaner i USA.

Rörelsen som förespråkar ett mångetniskt samhälle börjar få problem med att övertyga allt mer missnöjda vita människor att de konkurreras ut rasligt. Counterjihadisterna anser nämligen att det gör ingenting att vita blir minoritet i deras egna länder så länge det inte är muslimer som utgör majoriteten. Fler vita börjar förstå att evolution inte bara gäller djur utan även människan, de olika människorna har utvecklats annorlunda när de har spritt sig runtom jorden. Detta betyder självklart att hjärnorna i de olika folkgrupperna också har utvecklats åt olika håll. Därför har inte samhället varit ”naivt” som våra politiker och ledare påstår. Samhället har varit fördummande, främst för att folk tvingats in i marxistiska och liberala ideologier där rastänk är förbjudet. Detta är det verkliga grundproblemet som vita människor över hela världen har idag.

Du kan byta gud och bönebok men du kan aldrig byta din ras. Föds du vit så kan du inte bli svart och vice versa. Detta förstår alla som inte är hjärntvättade. Eftersom du inte kan byta din ras är applicerande av rasfrågan i samhällsfrågor betydligt viktigare än om personen är muslim eller inte. Detta börjar vita allt mer förstå, mycket tack vare Nordfronts upplysningsarbete.

Det andra problemet är att nationalister och främst nationalsocialister påpekade att judiska grupper runtom i världen stödjer migrationen till västerländska länder. Då counterjihadisterna är sionister och judevurmare anföll de alltså sanningen och så länge folk är villiga att bli upplysta så blir det svårt att förklara bort klara bevis för sådant. Det liberala sionistiska Judiska Ungdomsförbundet i Sverige visade detta genom sitt twittrande under koranbränningen i Malmö. Inte att förglömma är hur judiska individer twittrar om hur mycket de hatar vita människor samtidigt som de utger sig för att vara vita. För den som vill se mer. Gå med i The Noticers Telegramgrupp.

Skälet till att stödja massinvandring i europeiska länder är att skydda den judiska gruppen i landet genom att skapa ett mångetniskt och mångkulturellt samhälle. Det mångkulturella samhället blir ett effektivt skydd för den judiska gruppen, då det i ett sådant samhälle inte finns någon vit etnisk majoritet som potentiellt skulle kunna anfalla judarna om de vita känner att det är berättigat. Detta går att läsa om i min tidigare långa artikel. Judiskt inflytande – är det bra för svenskarna?

Från min tidigare artikel vill jag återigen lyfta fram vad counterjihadisten Kent Ekeroth har sagt. Han är medarbetare för den sionistiska nättidningen Samhällsnytt.

Kent Ekeroth: ”Judarna är nyttiga idioter för muslimerna.”

Får ni mycket stöd av judiska organisationer?

– Ute i Europa, ja. Men inte i Sverige, som alltid är hopplöst efter. De judiska grupperna här är extremliberala, värre än folkpartiet. De är hjärntvättade på svenskt manér. De försvarar mångkulturalismen och massinvandringen för att de tror att det skyddar dem. Agerar man så stöter man bort de nationella partierna – sen står man där utan vänner.

– Judarna är nyttiga idioter för muslimerna, säger han. […] De vill att vi ska vara rasister och hemska, för att de är liberala, 90 procent av alla judar jag träffar i Sverige är folkpartister.

Idéer som han också förfäktar i en intervju i tidningen Times of Israel.

Fastän att Kent Ekeroth är väl medveten om var den judiska gruppen i Sverige står så tas de aldrig upp som ett problem på Samhällsnytt. Som en person av judisk börd så har han rätt alibi för att göra detta utan att bli attackerad som antisemit av det vänsterliberala etablissemanget idag. Ändå görs det inte. Ekeroth och resten av redaktionen har däremot inga problem att attackera företrädare från andra etniska grupper och framförallt från den svenska etniska gruppen när dessa går emot deras intressen.

När den judiska gruppen har lyfts fram har artiklar censurerats. Detta tyder på att de sätter den judiska gruppen först, även före svenskarna och att de två olika politiska inriktningarna i den judiska gruppen slåss om vad de själva anser är bäst för den judiska gruppen. En utgångspunkt som den judiska gruppen ofta har enligt judinnan Ingrid Lomfors.

Att välja rätt parti: ”bra för judarna?”

Nu är det snart dags att välja regering. Valet står mellan den sittande borgerliga alliansen eller det röd-gröna blocket. Hur kommer judar i Sverige att rösta?
En klassisk kommentar i judiska kretsar är ”vad är bra för judarna?”. Det kan låta självupptaget, men politiska vägval kan få ödesdigra konsekvenser.

/Ingrid Lomfors i Judisk Krönika

För att hamra in min poäng vill jag påpeka att Nordiska motståndsrörelsen inte har några problem att kalla politiker från den egna etniska gruppen för folkförrädare. Detta görs i allt från text till slagord på demonstrationer. Om Nordiska motståndsrörelsen hade anammat Samhällsnytts inställning så hade vita aldrig attackerats i deras texter, vilket visar hur skevt förfarandet är på Samhällsnytt.

Om Samhällsnytt skulle sätta kristna främst så hade de utan problem kunnat rapportera om händelser där judar attackerar kristna i Israel. Men detta gör de inte, därför skyddas inte de kristna främst utan judarna.

Den politiska chefredaktören Mats Dagerlind har i flera artiklar ideologiskt attackerat rastänket och identitetspolitik. Men jag har aldrig sett honom attackera de som använder sig av identitetspolitik allra mest, nämligen det judiska folket. Att attackera afrikaner, asiater, européer går bra, men inte judar. Istället lyfter man fram den judiska gruppen som särskilt skyddsvärd fastän att vita i högre grad drabbas av mångkulturen. Medan det judiska folket kräver skattebetalarnas pengar för att de ska få högre beskydd än det vanliga svenska folket så framställs svenskar som vill ha mer skydd mot utlänningar som klandervärda, främlingsfientliga och rasister i medier som ägs av den judiska liberala familjen Bonnier. Detta judiska ägarskap är heller inget som Samhällsnytt väljer att upplysa sina läsare om.

Counterjihadrörelsen får bokstavligen talat en nytändning
Rasmus Paludan och hans koranbrännaraktioner är definitivt ett sätt att vitalisera counterjihadismen. Dessa aktioner lyfts särskilt upp av Samhällsnytt. Dessa aktioner skapar också ilska hos delar av de muslimskt troende, vilket leder till upplopp och förstörelse. Detta är effektivt då olikheterna i de olika befolkningarnas synsätt på vad som är acceptabelt beteende visualiseras väldigt tydligt genom inspelningar av upploppen.

Fokus flyttas återigen till muslimer istället för där den borde vara, nämligen kritik mot den globalistiska liberala världsordningen, som leds av en vit och judisk elit. Muslimer har inte tagit sig in i Sverige med våld, de har blivit frivilligt insläppta av makthavare som är kapitalister, partiparlamentariker, liberaler, judevurmare och globalister, dessa är vitas grundproblem. Därmed skall alla som vill ha förändring primärt fokusera på dessa och inte låta sig distraheras av problem som uppstått tack vare deras politik.

Nu kanske de som uppskattar koranbränningar tänker varför kan inte Paludan göra sin sak och jag göra mina saker. Båda två kan göra sina saker på varsitt håll? Som svar på detta vill jag som nationalsocialist påpeka att jag ser Paludan som ideologisk fiende, han är en ”rasistisk” homosexuell, judevurmande liberal. Intressant nog har medier i Danmark som ofta skyddar homosexuella istället använt hans homosexualitet som ett vapen mot honom. De har avslöjat hans aktiviteter på homosexuella dejtingsidor, att han har haft en hemsida som heter smukmand.dk (vacker man) och att polisen blivit inkopplad för att han trakasserat en ung man för mycket under hans studietid. Detta går att läsa om här och här.

Utomeuropeiska folk producerar fler barn och kan därför expandera sina livsutrymmen på européernas bekostnad i Europa, därmed är deras folk mer vitalt än européerna. Dessa folk kommer från länder i Mellanöstern som ser negativt på liberalism och ett demokratiskt statsskick. Där är ofta homosexualitet kriminaliserat och ibland utförs dödsstraff på homosexuella. Irans före detta ledare förklarade att det inte finns några homosexuella i Iran för den västerländska publiken på det ökända universitet Columbia University i USA.

Av erfarenhet vet vi att det inte är ovanligt att homosexuella män ansluter sig till counterjihadrörelsen då de vill skydda sitt homosexuella leverne i de västerländska länderna. Paludan är alltså förmodligen en av många som mer vill skydda sitt eget sexuella leverne än vad han är intresserad av att verkligen förbättra samhället.

Skärmbild: Twitter

I Stram Kurs partiprogram står det att vissa utlänningar skall utvisas, men ett utländskt folk som inte skall utvisas är så klart judarna. Detta trots att judiska församlingar i Danmark uppmuntrar till mångkultur med muslimer precis som de gör i Sverige.

Paludan som skapade Stram Kurs vill alltså att en del av de utomeuropeiska invandrarna skall utvisas därmed är detta ännu ett mellanmjölksparti som inte tänker rasligt. Stram Kurs konkurrerar alltså med de som vill göra en riktig förändring och inte bygga motståndet på redan bevisade liberala irrläror. Den danska grenen av Nordiska motståndsrörelsen är ett sådant sunt alternativ om man vill sätta vita människor i främsta rummet istället för judar.

Ett annat viktigt argument är också att människor överlag har svårt att tänka i flera led. Då det judiska folket inte är ute på gatorna och skapar upplopp i deras namn blir det därför svårt att visuellt visa olikheterna i européernas tänkande och judarnas tänkande. Ofta behöver personer läsa på och inte låta sig övermannas av sina känslor så fort de ser att vissa människor som tror på Islam utför upplopp i Sverige.

Vi får heller inte glömma bort lärdomarna från tiden med EDL och sionisten Tommy Robinson. När väl EDL började fokusera på vita övergav Robinson organisationen och den sionistiska finansieringen försvann. Inte särskilt konstigt med tanke på vad Nick Griffin för fram i hans rapport What lies behind the English Defence League? – Neo-Cons, Ultra-Zionists and Their Useful Idiots.

Rasmus Paludan tar sikte på att utföra nya koranbränningar i Sverige, de har redan bränt en i Stockholm. Polisen räknar med kravaller och upplopp. Vita människor måste hålla huvudet kallt om upplopp sker och aldrig glömma bort vilka som egentligen skapade det här samhället!


  • Publicerad:
    2020-09-11 14:00