VÄLFÄRDSSTATEN. Förra året nekades 29 procent av sjuka fortsatt sjukpenning efter 180 dagar, mot 40 procent hittills i år. Ansvaret ligger hos Covid-19, hävdar ansvarig minister – som har ett ett-årsperspektiv på en mångårig utveckling.

Det har skett en kraftig ökning av antalet individer som förlorar sin sjukpenning efter 180 dagar – då deras arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden.

— Det är väldigt allvarligt, det vi ser det är att andelen som nekas sjukpenning efter dag 180 i sjukfallet ökar för varje år som går. Faktum är att nu har vi en rejäl ökning och då är det innan vi börjar se de effekter som hänger ihop med långtidssjuka på grund av covid-19, kommenterar Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister och illegal invandrare, till Sveriges Radio i en intervju.

Ohederligt med ett-årsperspektiv på en mångårig utveckling
Problemet för Shekarabi är bara att ökningen har pågått sedan 2014, då Socialdemokraterna inledde sitt nuvarande styre av landet och sitt orerande om trygghet från regeringsställning.

2015 var det till exempel 10 procent av alla sjukskrivna som fick avslag när deras arbetsförmåga skulle prövas mot hela arbetsmarknaden.

Efter fem år av ökning är den siffran alltså 40 procent, eller i absoluta tal 21 000 personer, vilket officiellt kom till socialförsäkringsutskottets kännedom under onsdagen.

Socialförsäkringsministern undviker i sitt resonemang om det stigande antalet utförsäkrade frågan om hur massinvandringen påverkat socialförsäkringssystemet under de år som Socialdemokraterna innehaft regeringsmakten.

Han är dock bekymrad över dagens situation:

— Det är inte acceptabelt vi kan inte ha det så, människor måste kunna ha ekonomisk trygghet och få gå igenom sin vårdinsats eller rehabilitering för att komma tillbaka till sitt arbete, säger han.

Utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring lades fram i januari och här rekommenderas ett antal förändringar i sjukförsäkringen.

En består i att arbetsförmågan prövas mot ett konkret angivet ”normalt förekommande arbete”, istället för som idag mot, det som många menar, är ”teoretiska jobb som inte finns”.

”Svenskar saknar den trygghet de förtjänar”
Socialförsäkringsministern betonar avslutningsvis i intervjun vikten av att sjuka erbjuds möjlighet till rehabilitering och han medger att svenskar idag de facto saknar den ekonomiska trygghet som de förtjänar:

— Vi behöver ha ett mycket tydligare fokus på rehabilitering, människor måste få rehabiliteras…för Sveriges medborgare och långtidssjuka förtjänar en ekonomisk trygghet som tyvärr inte finns idag för många grupper.


  • Publicerad:
    2020-11-20 20:40