INRIKES. I Uppsala har skyltar som varnar för tiggarbajs satts upp vid ett skogsområde. Nu anklagas skyltarna för att vara rasistiska.

Vid Västertorg i Uppsala finns ett skogsområde som bland annat är en populär lekplats för barn och nyttjas även flitigt av hundägare i området. Skogsområdet har även blivit en flitigt använd och omtyckt toalett åt tiggarna.

Här är en del av texten som fanns att läsa på skylten:

”Varning. Akta hundar och barn. Zigenarna använder området som avträde. Marken är förorenad av smittförande och illaluktande avföring.”

För att göra folk uppmärksamma på problemet och förhindra att barn och hundar leker i tiggarnas avföring var det någon som satte upp skyltar på träd runt om skogsområdet.

— Vi såg skyltarna i förmiddags. Först trodde vi att kommunen hade märkt upp dåliga träd, men sen blev jag så ledsen när jag fick se att det var blad med rasistisk ton, säger Marianne Nyberg, ordförande i bostadsrättföreningen Västertorg.

Polisen har under dagen plockat ner skyltarna. Huruvida kommunen kommer att göra något åt problemet med tiggarna är oklart trots att bland annat bostadsrättföreningen Västertorg har kontaktat dem angående detta.

Källa:
Rasistiska skyltar vid lekplats


  • Publicerad:
    2015-07-11 19:15