GÄSTKRÖNIKA. Erik Andersson uppmanar här nationella att se den större bilden och inse att integrering och assimilering av ”schyssta” invandrare inte är önskvärd.

vem hotar svenska folket

Integrerad invandrare, kriminell invandrare och muslimsk invandrare – vem utgör störst hot mot svenska folkets överlevnad?

Även i nationella kretsar så hör man med ojämna mellanrum individer prata om ”schyssta” invandrare. Invandrare som sköter sig, invandrare som respekterar Sverige och svenskarna, som arbetar och sliter och som gör det mesta man kan tänka sig för att anpassa sig till den svenska majoritetskulturen, våra seder och bruk. Man får också höra att man inte ska blanda samman dessa med de destruktiva ”blattar” som lever rövare, misshandlar svenska män, våldtar svenska kvinnor och i allmänhet ägnar sig åt brottslighet och kaosbeteende.

Jag betvivlar inte för en sekund att denna typ av ”bra” invandrare existerar, jag tror till och med att de är ganska så vanligt förekommande och att de flesta av oss känner till ett eller flera exempel på utomeuropeiska invandrare som är schyssta och reko typer helt enkelt och som gör det mesta rätt ur ett integrationsperspektiv.

Det spelar ingen som helst roll. Vi kämpar för vår rasliga överlevnad och för att vårt Norden ska få vara just vitt, europeiskt och nordiskt även i framtiden och dessa skötsamma rasfrämlingar är ett långt större hot mot vår överlevnad och bevarandet av våra särarter än vad ej integrerade invandrare i förorterna är. Den sista gruppen alienerar sig själva och beblandar sig i stort inte med svenskarna annat än när de begår brott emot dem eller på olika sätt utnyttjar dem. De lever för sig själva i sina små etniska enklaver utan att integreras och bidrar i mycket liten grad till att svenskarna rasblandas bort.

Det är de ”schyssta” främlingarna som integreras i samhället, som gifter sig och skaffar barn med svenska kvinnor, som köper hus eller bostadsrätter i svenska bostadsområden, som får anställning på arbetsplatser som domineras av svenskar och som på det stora hela bidrar till att vårt folk blandas bort och att våra unika rasliga särarter försvinner. På sikt leder deras integration i det svenska samhället till att svenskarna som vi känner dem ersätts av en rasblandad lattefärgad kreolbefolkning av den typ som vi kan beskåda i många sydamerikanska länder.

Kort och gott kan man sammanfatta det med att det är de ”schyssta” och ”ordentliga” främlingarna som utgör det stora hotet mot vårt folk och inte några våldsamma och aggressiva förortsblattar eller djupt religiösa klanskägg.

För att säkra ett vitt, germanskt och nordiskt Norden så måste vi motarbeta all form av integration och assimilering av rasfrämlingarna. I väntan på den dagen då främlingarna äntligen kan skickas hem så ska vi arbeta för etnisk segregering och enklaviseringar. Att främlingarna vill bo med sina landsmän i stora höghusområden är något vi bör applådera. Likaså bör vi acceptera och uppmuntra att främlingarna vill umgås och leva med sina egna etniska fränder utan att arbeta eller på andra sätt röra sig i sammanhang där det vistas mycket svenskar.

Upprätthållandet av ett etniskt vi-och-dom-samhälle köper vårt folk mycket dyrbar tid helt enkelt. Tid som på många olika sätt kan läggas på arbetet att ta tillbaka makten över vårt land.


  • Publicerad:
    2015-05-28 19:10