INRIKES. Andelen kriminella gängmedlemmar i Stockholm, Göteborg och Malmö beräknas till 800 personer, främst från invandrartäta områden.

Enligt polisens kartläggning av den organiserade brottsligheten i Sverige så finns det 800 tungt kriminella individer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Personerna är nästan uteslutande män i åldrarna 15-25 år och är uppväxta i invandrartäta områden.

Från underrättelsetjänsten säger man att gängmedlemmarna har tillgång till skjutvapen och att de främst är verksamma inom narkotikaförsäljning. Man beräknar att det i Sveriges tre största städer finns omkring 30 kriminella grupperingar.

Enligt polisen är dessa grupperingar inte organiserade på samma sätt som för tio år sedan då personer tillhörde grupperingar som ”Original Gangsters” eller ”Bröderna”. Man säger att det är mycket mer rörlighet mellan de kriminella grupperingarna och att kriminaliteten är mer oorganiserad men systematisk.

Källa:
800 unga män aktiva i kriminella nätverk


  • Publicerad:
    2018-01-26 09:35