INSÄNDARE Med anledning av Horst Wessels dödsdag skriver Stefan Larsson om den unge tysken som på dagen för 93 år sedan mördades av fega kommunister.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront-redaktionen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Rubriken är en moderniserad och fritt översatt textrad vilken är hämtad ur Die Fahne hoch. Den tyska kampsången som författades av SA-mannen och stürmführern Horst Wessel och som senare jämte Deutschland Über Alles kom att utgöra en andra nationalsång för det nationalsocialistiska Tyskland. Stroferna i Die Fahne hoch ger en verklighetsbaserad skildring av de tyska nationalsocialisternas politiska kamp i Tyskland under 1920- och 1930-talet. Och främst är det versraden ”Kamrater som blivit skjutna av röda fronten och reaktionen marscherar ännu med i våra led” som kommit att utgöra en betydelsefull beståndsdel av den nationalsocialistiska kampen. Dess djupa innebörd betyder att kampen för ras och nation inte upphör genom att livet avslutas; Tvärtom! Våra stupade kamrater marscherar i anden ännu med i våra led mot vår slutliga seger vilken bara kan uppnås genom trohet, offer och blod.

SA-mannen, frihetshjälten och martyren Horst Ludwig Georg Erich Wessel föddes den 9 oktober 1907 i den tyska staden Bielefeld vilken är belägen i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Han skulle sedan i unga år med familjen komma att flytta till Berlin. Och efter faderns död kom Horst vid 19 års ålder att hängivet engagera sig i det spirande nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet.

Horst Wessel studerade juridik och tog sedermera också juridikexamen. Trots det hade han inget intresse av att göra en karriär som jurist. Det enda som betydde något för den unge Horst Wessel var den dagliga politiska kampen som intog högsta prioritet i hans liv.

Som hängiven nationalsocialist gick han inom loppet av tre år från en menig SA-man till att stiga i graderna till stürmführer och fick ansvaret för att bygga upp en egen stormavdelning i Friedrichhain. Vilket var Berlins mest kommunistinfekterade stadsdel och därmed det i särklass farligaste området att bedriva radikal nationalistisk kamp i. Detta var ingenting som höll tillbaka den djärve Horst Wessel! Gatukampen i det röda Berlin var skoningslös och där bakhåll och lömska överfall med handeldvapen hörde till vardagliga inslag!

Vi kan jämföra detta i vår tid med de gängskjutningar och mord som i stort sett dagligdags sker runt om i Sverige. Detta säger oss något om hur våldsam och blodig den politiska kampen i det röda Berlin var i slutet av 1920- och början på 1930-talet. För 93 år sedan – söndagen den 23 februari 1930 avled Horst Wessel till följd av de skador som han åsamkats efter ett skottdrama i lönndom utfört av fega kommunister! Horst Wessel är i min mening jämte Adolf Hitler den främste nationalsocialisten: Symbolen för sann idealism och trohet – en revolutionär och förebild för alla tider!

Många var de offer som föll i kampen för den nationalsocialistiska segern i Tyskland. I eldskrift lyser utan tvekan starkast namnet Horst Wessel. Den unge studenten, arbetaren och diktkonstnären som lyfte upp kampen till oanade höjder, gav oss Die Fahne hoch och som än idag manar oss till att alltid gå framåt, aldrig bakåt! Att leva på det sättet är att leva för evigt! Horst Wessel – närvarande – skall för evigt ljuda och mana oss till evig kamp!

Du tappre yngling, du skall leva vidare med oss och delta i vår seger.

Joseph Goebbels, 1930

— Stefan Larsson