TYSKLAND. En av dåtidens ledande sexologer i Västtyskland, Helmut Kentler, förespråkade inte bara öppet avkriminalisering av pedofili, han tyckte även det var en bra idé att placera barn hos fosterhem där fosterpapporna var välkända pedofiler.

Det är den brittiska tidningen The Sun som rapporterar om ny och skrämmande fakta som har kommit fram angående ett socialt experiment i Västberlin. Experimentet gick ut på att utsatta hemlösa pojkbarn som tagits av myndigheterna placerades i fosterhem hos pedofiler. Detta ska ha skett från 1969 ända fram till 2003 och de utsatta barnen var mellan sex till fjorton år gamla.

Den förvridna tanken från sexologen Helmut Kentler, som låg bakom experimentet, var att barnen skulle överösas med kärlek från dessa pedofiler och att detta till slut skulle ge en positiv effekt hos dem. I verkligheten blev många av barnen utsatta för systematiska övergrepp.

Ett barn utsattes för våldtäkter och slag under tio års tid innan han växt upp tillräckligt för att kunna värja sig fysiskt mot den pedofila fosterhemspappan Fritz. Fritz isolerade medvetet alla barn som placerades hos honom från omvärlden. En annan pedofil fosterhemspappa spelade in sina övergrepp mot en pojke kallad Sven.

Kentler själv hävdade att rättegångar mot pedofiler tog hårdare på barnen än de sexuella övergreppen i sig.

Ännu är det oklart exakt hur Kentlers experiment tilläts av myndigheterna, om senaten i Västberlin röstade om det, eller bara tillät det bakom stängda dörrar. En undersökning från myndigheterna pågår idag, samtidigt som många av de utsatta pojkarna nu stämmer myndigheterna och kräver ersättning för övergreppen de drabbades av. Vissa kan inte ens arbeta på grund av den psykiska nedbrytningen de fått efter alla de pedofila övergreppen.

När Kentler dog 2008 hittades papper i hans kvarlåtenskap där han beskriver sitt experiment som en succé men medgav också att placering av unga pojkar hos pedofiler bröt mot lagen.


  • Publicerad:
    2020-03-13 16:50