UTRIKES. Ukrainsk polis har stormat en privat reproduktionsklinik som ska ha sålt bebisar för att utnyttjas av pedofiler i Kina. De misstänkta anklagas för människohandel.

Ryska RT rapporterar om att ukrainsk polis har stormat en privat reproduktionsklinik som ska ha sålt bebisar för att utnyttjas av pedofiler i Kina. Det skandalösa fallet ska ha uppdagats av landets inrikesministerium under lördagskvällen.

Mer detaljerad information om fallet har presenterats av vice inrikesminister Anton Gerashenko på hans Facebooksida.

Ringen ska ha innefattat klinikens chef, hennes son, tillika två andra ukrainare och tre kineser. Dessa står nu åtalade för människohandel, vilket kan leda till ett tolvårigt fängelsestraff samt konfiskation av egendom.

Majoriteten av klinikens klienter ska ha utgjorts av kinesiska manliga singlar med ”en viss orientering” som Gerashenko formulerar sig. Medan det exakta antal bebisar som handlats med förblir okänt, utreder man enligt vice inrikesministern åtminstone ytterligare 140 fler kineser utöver de ovan nämnda.

Prislappen för en bebis ska ha varit ungefär 50 000 dollar. Det väl tilltagna beloppet har täckt konstgjord insemination av surrogatmamman, rättsligt stöd samt organiserande av fiktiva giftermål nödvändiga för att möjliggöra smuggling av barnen utomlands. Det är ännu oklart huruvida de som adopterade bebisarna även var dessas biologiska fäder.

Fem nyfödda bebisar, som man tror precis var på väg att skickas iväg, upptäcktes av utredarna i privata lägenheter på olika ställen i den ukrainska huvudstaden. Dessa placerades sedan ut på olika BB-avdelningar.

Trots att de misstänkta står åtalade för ”människohandel”, finns det en ändå hake – surrogatmödraskap regleras nämligen inte av separata lagar i Ukraina, det ligger i en rättslig gråzon. Det är inte explicit förbjudet, vilket i praktiken innebär att inget utöver ett enkelt kontrakt tecknat mellan surrogatmodern och fosterföräldern krävs för att ett överlåtande ska kunna bedömas lagligt.


  • Publicerad:
    2020-04-27 22:55