BROTT. Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) har sett en 140-procentig ökning av sprängdådsutredningar. Bara inom produktgruppen handgranater utreddes 43 sprängningar.

Antalet utredningar kring sprängdåd där kriminella har använt explosiva ämnen produkter ökar kraftigt.

Totalt har antalet ärenden ökat med 140 procent sedan år 2012.

— Ja, vi har en markant ökning av antalet explosivämnesundersökningar. Det kan vara svårt att förklara varför men vi ser en tydlig ökning av handgranater som är relativt nytt, säger Anna Nilsson som är forensiker i explosiva ämnen på NFC.

År 2012 utreddes 88 explosivämnesundersökningar. Förra året hade det blivit 211 ärenden.

Under 2017 hittades 43 handgranater i samband med brott i Sverige. 21 av dem hade detonerat. I 30 fall ledde de till undersökningar på NFC. Granaterna som hade använts visade sig komma från det forna Jugoslavien.

Sverige utmärker sig genom att ha många fler kriminella händelser som involverar sprängdåd än vad som är fallet it andra länder, vilket har framkommit genom NFC:s samarbete med andra kriminalforensiker och specialister i Europa.

— Vi pratar ju naturligtvis om vilka explosivämnen som är vanligt förekommande. Vad det gäller handgranater så verkar Sverige vara i ett litet särskilt läge, att vi har så pass många granater. Andra länder har det också, men inte i den här omfattningen, säger Anna Nilsson.

Enligt uppskattningar minskar inte sprängdåden nu under 2018 heller. Till hösten planeras en nationell amnesti särskilt för explosiva varor. Förhoppningen är att detta ska komma att märkas i form av färre utredningar i framtiden.

— Naturligtvis måste man hoppas det, att man kommer att lämna in explosiva varor och fynd som görs vid olika husrannsakningar, men det är svårt att veta vad som finns i olika kriminella kretsar, man får hoppas att det har någon effekt, säger Anna Nilsson.

Det är oklart varför NFC inte vet varför sprängdåden ökar så kraftigt i Sverige, speciellt med tanke på att ökningen korrelerar med främlingsinvasionens eskalering.

Källa:
Kraftig ökning av sprängdådsutredningar hos NFC


  • Publicerad:
    2018-05-04 12:00