I maj detta år uppdagades det att SSU i Norrbotten har lämnat in falska bidragsansökningar till landstinget åren 2009 och 2010.  Nu visar en utredning som Piteå-Tidningen har gjort, att dessa falska ansökningar har varit systematiska och i långt större omfattning än vad som tidigare misstänkts.

Piteå-Tidningen har undersökt åren 2004-2010 och skriver följande om året 2004:

”I SSU-distriktets egna handlingar framgår att 2004 fungerade Åsa Junkka som ombudsman. Då sökte SSU Norrbotten bidrag från landstinget för 39 avhållna kurser. Det handlade om 3 105 kursdagar. I pengar räknat 310 500 kronor. I själva verket anordnade SSU-distriktet endast 14 kurser detta år, som i verkligheten skulle ha gett 81 150 kronor i bidrag.”

En person med insyn i SSU:s verksamhet kallar det toppen av ett isberg.

Jag skulle snarare kalla det en kultur, och förklarar vidare: Rent faktiskt håller SSU Norrbotten mellan tio och femton kurser varje år, det kan variera plus eller minus något antal, men vi har genom åren sökt för mellan 30 och 40. Rent ekonomiskt rör det sig om en felprocent på 70, det vill säga ungefär 70 procent av bidragen vi får bygger på helt påhittade kurser.

När saken uppdagades ville ingen kännas vid svindeln. Några skyller på dåligt minne, andra har vägrat att svara på Piteå-Tidningens frågor. Dåvarande ordföranden Frida Heikki går steget längre och på typiskt politikermanér skyller på sina medlemmar. Frida Heikki uttalar sig till tidningen NSD på följande sätt:

”Min uppfattning är att om det har skett några oegentligheter är hela styrelsen ansvarig och eftersom den styrelsen har beviljats ansvarsfrihet är i så fall alla medlemmar ansvariga.”

Heikki har efter avslöjandet sparkats från posten som SSU-ordförande i Norrbotten.

Bara under åren som undersökts rör det sig om miljonbelopp som har svindlats från den redan mycket ansträngda landstingskassan.  Undersökningen omfattar endast landstinget i Norrbottens län.

Relaterat:

Miljoner till SSU på falska grunder


  • Publicerad:
    2012-07-26 11:59