TIDNINGSDÖDEN. Stampen tvingas lägga ner två tryckerier i Sverige på grund av ekonomiska problem samt att tidningsupplagorna minskar i snabbare takt än väntat.

Antalet tidningsupplagor rasar i snabb takt för de stora mediahusen. Detta har fått till följd att Stampen, en av Sveriges största mediekoncerner som ägs av den judiska familjen Hjörne, nu tvingas stänga två av deras dotterbolag V-TAB:s tryckerier i Halmstad och Örebro.

Det var på ett ledningsmöte den 26 maj som V-TAB:s ledning beslutade att gå vidare med förslaget att lägga ned tryckerierna. V-TAB:s vd Peder Schumacher är förvånad över att den negativa utvecklingen går så fort.

— Vi har länge insett att vi måste minska vår kapacitet för att möta minskade tidningsupplagor. Men förändringarna går betydligt snabbare än vi trott och på senare tid har tidningarna ställt ökade krav på oss att bidra till sänkta tryckkostnader. För oss finns bara en möjlighet och det är att tidigarelägga våra planer på att stänga tryckerierna. Jag är medveten om vad detta betyder för V-TAB:s medarbetare och jag är den förste att beklaga att vi måste ta till så kraftfulla åtgärder, säger han.

75 anställda berörs av nedläggningarna som kommer ske i december respektive juni 2015.

Källa:
V-TAB stänger tryckerierna i Halmstad och Örebro


  • Publicerad:
    2014-06-04 16:00