MEDIA. Den ekonomiska kris som drabbat ”gammelmedia”, som Nordfront tidigare rapporterat om vid ett flertal tillfällen, tycks aldrig ta slut. I dagarna rapporterade tidningen Medievärlden om morgonpressens annonsintäkter.

De siffror som Medievärlden presenterade kan beskrivas som minst sagt dystra, åtminstone sett ur de etablerade mediernas synvinkel. Värst ser det ut för storstadspressen. Under februari månad i år har nämligen storstadspressen minskat sina annonsintäkter med 25 procent i jämförelse med samma månad förra året.

Down

Storstadspressen är dock inte de enda som tappat i annonsintäkter. Nästan lika illa ser det nämligen ut för övrig morgonpress, vilken tappat 20 procent av annonsintäkterna. Omräknat till pengar har morgonpressen tappat totalt 90 miljoner kronor under årets två första månader.

Något bättre går det för kvällstidningarna, även om de också backar stort. Under årets första två månader har de tappat sammanlagt 12 procent. Tappet var störst inom Dagspressen men de tryckta tidningarna var inte det enda mediesegment som minskat sina annonsintäkter kraftigt. Även TV och radio har drabbats av trenden.

”TV backar igen och nu har 170 miljoner försvunnit från kategorin under de två inledande månaderna på året. TV står sig dock fortsatt starkt som media”, säger Staffan Slörner, VD för Sveriges Mediebyråer i ett pressmeddelande.

Internet är den enda plattform på vilken annonsintäkterna ökat, men ökningen på knappt 11 procent räcker inte för att täcka upp förlusterna på andra områden.

Källa:
Dagspress fortsätter tappa stort


  • Publicerad:
    2013-03-17 16:35