MEDIER Kulturdepartementet har skickat ut ett förslag om att inskränka mediers yttrandefrihet på remiss. Departementet får bara negativa svar av publicister.

Vid årsskiftet infördes en lag i Sverige som innebar ett minskat skydd för visselblåsare och journalister som gör avslöjanden som kan skada Sverige eller våra samarbetspartners. Den innebär också att journalister måste stå personligt ansvariga för sina avslöjanden, där den ansvariga utgivaren annars står åtalad.

Nu vill den ”nationalkonservativa” regeringen med M, KD, L och SD ta steget ännu längre och dra in sändningstillståndet för TV- och radiosändningar med hänvisning till ”rikets säkerhet” eller att tillstånd ”ska kunna återkallas om ett program har innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.”

Förslaget har gått på en så kallad remissrunda och de remissinstanser som svarat har varit negativa till förslaget.

TV4 anser till exempel att förslaget går ut på ”att styra publicister på detaljnivå med diffust definierade brott” medan Göteborgs Universitet anser att begreppet ”Rikets säkerhet” är ett odefinierat begrepp.