INTERNET. Enligt ett lagförslag i Storbritannien kan man komma att förbjuda så kallade gilla-knappar för barn och ungdomar. Detta för att minska unga människors skärmtid.

Utan hetsen att få många ”likes” skulle unga spendera mindre tid framför skärmen, tror politiker i Storbritannien som nu vill förbjuda like-knappar för unga.

Det är det brittiska parlamentets Information Commissioner’s Office (ICO) som i ett nytt förslag föreslår åtgärder för att minska ungas skärmtid och utsatthet på Internet. Lagförslaget har tagits fram som en ny uppförandekod på Internet, som bland annat kommer att tvinga tjänster som Facebook och Instagram att ta bort ”gilla”-funktionen på barn och ungdomars konton.

Det är dock inte bara ”gilla”-knapparna som kan komma att förbjudas för barn och ungdomar, även andra typer av belöningssystem som får användare att fortsätta online längre än nödvändigt kommer att tvingas bort.

Dessutom tvingas onlinetjänster att ha högsta möjliga integritetsinställning som standard, så att användare inte lämnar över mer information än de egentligen vill till företagen.

NSPCC – som är Storbritanniens motsvarighet till Rädda barnen – välkomnar förslaget. Enligt organisationen har sociala medier ”konstant misslyckats med att prioritera barns säkerhet i sin design”, något man menar har resulterat i ”tragiska konsekvenser”.

— Detta är anledningen till att det är avgörande att den nya uppförandekoden kräver att barn får högsta möjliga integritetsinställning som standard och tvingar dem [företagen] att agera för barnens bästa, säger Andy Burrows, NSPCC:s talesperson för barnsäkerhet online.

Källor:
Snart olagligt med like-knappar
Facebook and Instagram may have to remove ’like’ buttons for UK children


  • Publicerad:
    2019-04-22 16:00