VAL2018. Personvalsrösterna har sammanställts och visar att Nordiska motståndsrörelsens väljare har stort förtroende för organisationens riksledning.

Möjligheten att kryssa i ett personnamn på valsedlarna infördes för de svenska väljarna år 1998. Det är dock ett frivilligt inslag som en klar majoritet av väljarna sen dess valt att inte använda sig av. I årets val har bara drygt var fjärde väljare valt att också lägga en personvalsröst. Eventuellt beror detta på att de olika politikerna, trots hårda personvalskampanjer, inte har ett tillräckligt stort förtroende bland väljarna för att förtjäna ett kryss.

Vad gäller Nordiska motståndsrörelsens väljare har nästan hälften av väljarna, alltså nära nog dubbelt så många som snittet bland samtliga partier, valt att personrösta. I 15 av de totalt 29 valområdena är Nordiska motståndsrörelsen det parti som fått högst andel personvalskryss av samtliga partier.

Den tydligt största andelen av kryssen har organisationens ledare och förstakandidat på riksdagslistan, Simon Lindberg, fått. På klar andra plats hamnar Pär Öberg som är chef för Nordiska motståndsrörelsens parlamentariska gren och andra kandidat på listan. De två övriga personerna som ingår i riksledningen, Emil Hagberg och Fredrik Vejdeland, är de som fått tredje och fjärde flest personröster. Den som fått flest röster utöver riksledningen är riksdagslistans äldsta kandidat, Vera Oredsson.


  • Publicerad:
    2018-09-16 21:05