VETENSKAP. En färsk studie visar att personer med ”konservativa” politiska åsikter upplevs som mer attraktiva.

Enligt en färsk studie gjord av Rolfe Daus Peterson från Susquehanna University och Carl Palmar från Illinois State University är personer med så kallade konservativa åsikter mer attraktiva än personer vars åsikter karaktäriseras av vad man kallar för vänster. Enligt de två författarna är det första gången man undersökt frågan om huruvida personers politiska hållning korrelerar med hur attraktiva de uppfattas vara.

I studien som publicerades i decemberupplagan av tidningen Politics and Life Sciences Journal säger författarna att de som har så kallade ”konservativa” politiska åsikter tenderar att vara mycket mer framgångsrika och attraktiva. Detta innebär enligt forskarna att ”konservativa” personer inte upplever samma behov av statligt ingripande i att säkerställa sin position i samhället.

Då studien genomförts av två amerikaner har de två politiska lägren delats in i republikaner och demokrater. Studiens grova tudelning är därmed svår att anpassa till ett europeisk partisystem där de politiska lägren är mer precist indelade. Där man i Europa delar in de olika ”högergrupperingarna” inom politiken i allt från centern till ”extremhögern” klumpas de i USA ihop till en stor grupp.

Källor:
Conservatives are more attractive than liberals, study finds
Effects of physical attractiveness on political beliefs


  • Publicerad:
    2018-01-29 14:55