INRIKES. En professor på Södertörns högskola menar i en artikel på Svenska Dagbladet att framsteg inom fertilitetsforskningen kan hjälpa till att krossa ”orättvisor” och ge alla möjlighet att skaffa barn – varför inte med sig själva?

foster

Fredrik Svenaeus som är professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola skriver på Svenska Dagbladets hemsida att en revolution inom barnafödande är på gång. Han menar bland annat att ny forskning ska hjäpa till att krossa de ”gamla könsnormerna” och låta alla skaffa barn med varandra och sig själva, oavsett kön:

Det moderna föräldraskapet begränsas av den biologiska processen. Orättvist och omodernt kan många tycka. Vad sägs om att i stället få barn med sig själv? Eller att två kvinnor, eller två män, eller alla fyra tillsammans, skulle kunna få biologiska barn? Vore det inte en viktig utveckling i jämställdhetens och frihetens tecken som slutligen skulle bryta upp heteronormativitetens diktatur?

Han menar att möjligheterna för ett sådant barnalstrande finns runt hörnet och att ämnet avhandlas i en artikel från Journal of Medical Ethics skriven av César Palacios-González, John Harris och Giuseppe Testa.

Förenklat har japanska forskare lyckats att omvandla en vanlig kroppscell till en könscell och på så vis kunnat producera både spermier och ägg på konstgjord väg, en teknik som i en upp och nervänd framtid gör det möjligt för samkönade att skaffa biologiska barn och på så vis komma till rätta med ”naturens orättvisor”.

”Att få barn på det gamla vanliga sättet kommer i framtiden att framstå som riskabelt och oansvarigt, som att äta maten utan att studera innehållsförteckning och bäst före-datum”, skriver Fredrik Svenaeus avslutningsvis i sin artikel.

Källa:
En revolution för reproduktionen


  • Publicerad:
    2014-06-17 19:15