KRÖNIKA. Det naturliga och produktiva samspelet mellan man och kvinna är en förutsättning för fortsatt existens. Men vad händer när den balansen rubbas?

Sex-on-the-Brain

Länge har det hetat att avvikande sexuella böjelser är något som personen själv väljer. Nu visar forskning att det hela i mångt och mycket beror på hur mamman lever under graviditeten. När neurobiologen Dick Swaab nyligen gav ut boken ”We are our brains” tog det fullkomligt hus i helvete inom den internationella homolobbyn. Swaab menar nämligen att det finns tydliga bevis för att sexuella avvikelser beror på hormonella störningar i fosterlivet. Hans forskning visar att risken för att ett barn ska bli homosexuell ökar markant till följd av detta.

Det mest intressanta rörande dessa uppgifter är att de så klart och tydligt omkullkastar tesen om att homosexualitet är naturligt. Självklart är heterosexualitet det som naturen eftersträvar i syfte att livet ska fortsätta spira. Därför är det skrämmande att höra hur urartad synen på detta faktiskt är.

Att det finns specialutbildade genuspedagoger, vars primära syfte är att rubba balansen lite ytterligare, är skrämmande. Som om det inte räcker med att våra barn förgiftas redan i livmodern av syntetiska hormoner och andra miljöförstörande ämnen. Ska de verkligen även utsättas för systematisk indoktrinering där målet är att få dem att välja ett onaturligt leverne?

Vi människor drivs av instinkter och drifter, precis som djuren. Därför är det sexuella något av det mest självklara och primära för oss alla. Detta har fientliga krafter tagit fasta på och försöker utnyttja för sina egna syften. Jag tänker framförallt på homolobbyns propaganda där man även titt som tätt går så långt att man blandar in våra riktigt små barn i det. Ett exempel på det senare läste vi om tidigare i veckan då RFSU ville få rätten att hålla sexualundervisning för dagisbarn, det vill säga barn i åldern 1-6 år.

flickor pratar

Deras argument är att barn föds som sexuella individer och att det ska uppmuntras. Problemen är oundvikliga om man som vuxen går in och uppmuntrar avvikande beteenden och normaliserar dessa. Jag kan inte se något positivt i att vi vuxna ska lägga oss i barns mycket omogna syn på sex. Låt barn vara barn och låt dem i så stor utsträckning som möjligt sköta detta på sitt egna vis.

Det finns även en stor risk i att som vuxen tvinga sig in i barnens ”sexuella” värld. Det fråntar dem spärrarna att vilja hålla sin första nyfikenhet på sex för sig själva. Rubbas dessa naturliga gränser löper barnet risk att få ett översexualiserat beteende och/eller inte förstå att vuxna inte ska vara en del av det.

Om vi knyter samman detta med neurobiologens forskningsresultat borde väl rimligtvis istället fokus läggas vid att förhindra att dessa rubbningar uppstår? En mer hållbar miljö där skadliga ämnen och hormonpreparat togs ur bruk är ett steg i rätt riktning.

Då skulle fler barn födas utan hormonella störningar som nu bevisligen bär en stor skuld i att fler ungdomar tror sig vara homosexuella ”av naturen”. I ett sunt samhälle skulle detta tas på största allvar och man skulle gå till botten med de gifter som förpestar vår tillvaro.

Kontentan är att vi har sex på hjärnan. Vare sig vi är barn eller vuxna. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli. Det viktiga är att vi på alla vis försöker eftersträva en balanserad syn på sex i en urartad tid. Och det gör man inte genom vare sig genuspedagogik eller sexualundervisning från ett års ålder!


  • Publicerad:
    2014-01-21 23:00