TEKNIK Stora framgångar inom AI-baserad forskning förväntas stärka Sveriges position i den teknologiska kapprustningen. Superdatorn Berzelius ska uppgraderas och ytterligare en superdator är snart på plats.

Den svenska superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat artificiell intelligens. En uppgradering för 125 miljoner kronor kommer nu att öka kapaciteten till det dubbla. Berzelius finns på Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet.

Med hjälp av Berzelius har flera genombrott gjorts inom forskningen. Systemet har bland annat använts till att träna nya system för datorseende och att generera syntetiska medicinska bilder för utbildning av läkare. Det har även tränat den svenska stora språkmodellen GPT-SW3.

Den planerade åtgärden till hösten är en uppgradering till den senaste GPU-arkitekturen. Den finansieras genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som även har stått för tidigare kostnader på 300 miljoner kronor. Enligt Peter Wallenberg Jr, ordförande för stiftelsen, är anledningen till uppgraderingen den ökade efterfrågan på AI samt de växande tillämpningarna.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson vid Linköpings universitet säger följande i ett uttalande:

— Med en uppgradering av Berzelius och den nya superdatorn Arrhenius snart på plats är vi rustade för att göra en avgörande insats för den europeiska forskningen. Vi positionerar Sverige i Europa.

Datorhall på Linköpings universitet.

Berzelius är en NVIDIA Superpod, utrustad med 94 DGX A100-system med 8 A100 GPU per nod. Den installerades våren 2021 och har fått sitt namn efter vetenskapsmannen Jacob Berzelius, en framstående naturforskare och kemist som bland annat upptäckte flera grundämnen. Läs mer om Berzelius i vår Dagens datum-artikel om honom.