TERRORHOTET MOT SVERIGE Sedan flera islamistiska terrorgrupper riktat hot mot Sverige ökar nu regeringen säkerheten kring svenska kärnkraftverk. Bland annat har man haft övningar för att säkerställa att kommunikationssystemen funkar.

I juli stormades Sveriges ambassad i Bagdad av demonstranter, som en reaktion på att utländska provokatörer bränt koraner i Sverige.

Några dagar senare aktiverades Regeringens grupp för strategisk samordning (GSS) och inom ramen för gruppen hölls flera möten med anledning av hotet som uppstått mot Sverige med anledning av ambassadstormningen.

Enligt Aftonbladet vidtogs flera åtgärder hos flera myndigheter. Bland annat har Justitiedepartementet intensifierat arbetet med att inskränka yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna stoppa fortsatta koranbränningar.

Strålskyddsmyndigheten har även genomfört övningar för att säkerställa att kommunikationssystemen hos svenska kärnkraftverk fungerar.

Gruppen för Strategisk Samordning (GSS) är en grupp inom den svenska regeringen som samordnar och koordinerar insatser från olika departement och myndigheter vid kriser, bland annat SÄPO och regeringskansliet. Dess syfte är att säkerställa samarbete och informationsutbyte för att hantera snabbt föränderliga situationer och säkerhetsrisker på bästa sätt.