UPPLOPP En irakiers bränning av en koran i Stockholm motiverar än en gång irakier i Bagdad till stormning av Sveriges ambassad i Irak. Den här gången hann koranbränningen inte ens äga rum – och ambassaden står i lågor.

Hundratals vrålande demonstranter stormade under torsdagsnatten den svenska ambassaden i Irak och satte byggnaden i brand, i en föregiven protest mot en tillståndsgiven protest inkluderande koranbränning, planerad att äga rum utanför den irakiska ambassaden i Stockholm senare samma dag. Stormningen föregicks likt tidigare av en anmodan från den shiamuslimska prästen Muqtada al-Sadr på Telegram-kanalen ONE BAGHDAD till sina anhängare om att visa sitt missnöje. Enligt samma Telegram-kanal samlades folkmassor runt ambassaden 01.00 på natten. De ska därefter utan uppehåll ha skanderat ”Ja till Koranen” tills de en timme senare stormade byggnaden. Strax därefter ska en av demonstranterna ha kommenterat till AFP:

— Vi har samlats här för att protestera mot koranbränningarna i Sverige. Vi kräver att den svenska regeringen sätter stopp för den typen av handlingar.

En källa som citeras av Reuters uppger att ingen ambassadpersonal skadades under protesten.

I en aktion tidigare i somras brändes en koran utanför Stockholms moské av en irakier, varvid brännaren hamnade i trångmål med meningsskiljaktiga rasfränder. Även denna koranbränning följdes av en stormning av svenska ambassaden i Bagdad. Samme irakier är arrangör till torsdagens planerade koranbränning utanför Iraks ambassad.