IRAN Irans högste ledare, ayatolla Seyyed Ali Khamenei, vill att de som eldar koraner i Sverige döms till lagens strängaste straff. Annars måste Sverige överlämna koranbrännarna till ett land som dömer enligt Sharia.

Reaktionerna mot koranbränningarna i Sverige har varit hårda i den muslimska världen. Irak har exempelvis valt att bryta alla diplomatiska kontakter med Sverige, trots att regeringen offentligt har tagit avstånd från koraneldningar.

Under fredagsmorgonen samlades regeringskansliets grupp för strategisk samordning, GSS, till ett krismöte för att diskutera frågan.

”Vi har alltid beredskap för att hantera komplicerade händelser och situationer”, skrev pressavdelningen vid GSS i ett mejl till TT. Det är oklart exakt vad som gruppen kom fram till under mötet.

Men nu har Irans högste ledare, ayatolla Seyyed Ali Khamenei, krävt att de som bränner koranen döms enligt ”lagens strängaste straff”, skriver iranska Press TV.

— Den svenska regeringen borde också veta att genom att stödja dessa brottslingar har man tagit en krigsställning mot den muslimska världen och attraherad hat och fiendskap från muslimska nationer och många av dess regeringar, säger ayatolla Khamenei.

Ayatollan menar också att regeringen måste ”lämna över förövaren till ett rättssystem i ett islamistiskt land”.