INRIKES Migrationsverket har beslutet att koranbrännaren Salwan Momika ska utvisas till Irak. Anledningen är att han uppgett felaktiga uppgifter när han ansökte om uppehållstillstånd. Men vem är egentligen Salwan Momika och varför är han i Sverige?

Irakiern Salwan Momika har väckt stor uppståndelse både i Sverige och internationellt genom sina skändningar av både koranen och muslimska länders fanor. Själv har han uppgett att han inte kommer att sluta elda koraner för än muslimernas heliga bok förbjuds i Sverige.

— Jag kommer fortsätta att bränna Koranen tills Sverige förstår att den uppmuntrar till våld, sa han tidigare i en intervju med DN.

Iran har pekat ut Momika som Mossadagent med syfte att vända den muslimska världens blickar mot Sverige istället för sionisternas övergrepp på palestinier.

”Detta är en vanlig taktik för sionisterna, som åtföljer varje massaker och annan förstörelsehandling med ytterligare ett kriminellt projekt, för att avleda uppmärksamheten från sina egna demoniska operationer”, kan man läsa i en rapport om Momika från det iranska underrättelseministeriet.

Momak själv har inte gjort hemlighet av sin starka sympati med den sionistiska skurkstaten, som han kallar ”det stora Israel”.

Hans bakgrund är något höjd i dunkel, men han ska ha någon slags politisk och militär karriär bakom sig i Irak där han bland annat försökt att representera landets kristna minoritet. Enligt uppgift ska dock invånarna i den kristna stad där Momika försökte bli en höjdare ha vänt sig mot honom och jagat iväg honom. Det var kort efter detta som Salwan Momika dök upp i Sverige 2021.

I den iranska rapporten, där det framgår att Momika ska ha värvats av Mossad redan 2019, kan man läsa:

2014 bildade han ett parti kallat Assyriernas demokratiska union genom vilket han presenterade sig som representant och röst för kristna i nordvästra Irak. Men på grund av hans anti-irakiska tendenser och misstänkta handlingar var lokalbefolkningen inte förtjust i hans närvaro, och han var så småningom tvungen att upphöra med sina aktiviteter där under partiet.

Utvisningsbeslutet belagt med sekretess

Det är också vad han själv uppgav om sin bakgrund när han sökte asyl i Sverige som lett till att Migrationsverket nu beslutat att utvisa Momika, vilket SVT Nyheter rapporterar om. Asylärendet öppnades upp igen efter att Momika publicerade en bild där han ses demonstrera utanför Iraks parlament. I inlägget skrev han att han just var hemkommen till Sverige från Irak – samma land som han påstår sig behöva skydd från.

Enligt Jesper Tengroth, presschef på Migrationsverket, omfattas ärendet av sekretess.

— Grunderna är att man har ansett att han lämnat oriktiga uppgifter om sina skyddsbehov när han ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. Jag kan inte gå in i detalj, säger han.

Vägrar åka hem: "Kommer leva och dö i Sverige"

Momika förbjuds också att återvända till Sverige under fem år. Men samtidigt får han ett så kallat tidsbegränsat uppehållstillstånd för perioden 25 oktober 2023 och 16 april 2024 på grund av verkställighetshinder, vilket TV4 Nyheterna var först med att berätta om.

Anledningen till detta är att han ”riskerar tortyr” i hemlandet, som i september begärde att Sverige utlämnar Momika. Exakt vad som händer när det tidsbegränsade uppehållstillståndet utgår är oklart, men Momika själv uppger att han tänker stanna i Sverige och fortsätta elda koraner.

— Jag lämnar inte Sverige. Jag kommer att leva och dö i Sverige. Migrationsverket har begått ett grovt misstag. Jag misstänker att det finns dolda politiska motiv bakom detta beslut. Jag kommer att överklaga, säger Momika till SVT.

Momika misstänker också att han kan komma att torteras i Irak enligt ”koranmetoden”, vilket enligt vad han själv uppger innebär korsfästelse eller styckning. Han citerar också ett stycke ur koranen där det står att ”belöningen för den som för krig mot Gud och Hans Sändebud och strävar på jorden för att orsaka korruption är bara att de dödas, eller korsfästas eller får sina händer och fötter avhuggna från motsatta sidor”.

På X anklagar Momika både Irak och Turkiet för att ligga bakom det svenska utvisningsbeslutet. Som svar på detta kommer han att elda koranen och den turkiska flaggan utanför Turkiets ambassad i Stockholm.

Av reaktionerna bland X-användarna att döma är dock de flesta i Sverige trötta på hans koranbrännarkampanj och önskar att han lämnar landet för gott.