KORANBRÄNNINGARNA Säkerhetspolisen (Säpo) meddelade idag att säkerhetsläget i Sverige har försämrats till följd av det senaste årets koranbränningar, och att situationen bedöms som allvarlig. Trots detta har terrorhotnivån inte höjts, vilket betyder att den ligger kvar på nivå tre av fem möjliga.

I ett pressmeddelande från Säpo varnar man för kraftfulla och hotfulla reaktioner som nu riktas mot Sverige på grund av koranbränningarna under det senaste året. Koranbränningarna och de efterföljande reaktionerna kan vara en bidragande faktor till hotbilden. Dessutom har tidigare desinformationskampanjer tillsammans med aktioner lett till att Sverige nu betraktas som fientligt inställt mot Islam och muslimer, enligt Säpo. Bland annat påstås staten sanktionera angrepp på muslimer och att socialtjänsten kan kidnappa muslimska barn.

Säpo varnar också för att dessa händelser kan driva på hotet från individer inom den våldsbejakande islamistiska miljön, vilket bidrar till den allvarliga situationen.

Terrorhotnivån för Sverige ligger dock kvar på nivå tre, vilket är en förhöjd nivå men ändå inte det högsta hotläget. När SVT frågar om Säpo överväger att höja hotnivån svarar biträdande chefen för kontraterrorism, Susanna Trehörning, att man för närvarande inte ser behovet av att höja den.

Regeringen kommer hålla en pressträff under onsdagen för att diskutera ”den senaste tidens påverkanskampanjer mot Sverige.” Även Myndigheten för psykologiskt försvar kommer att delta i presskonferensen för att ”ge en bild av situationen med tanke på den ökade spridningen av desinformation som riktas mot Sverige”.

Detta kommer efter att stormningen av den svenska ambassaden i Bagdad förra veckan utlöst en våg av hätska uttalanden från ledare i muslimska länder mot att Sverige inte inskränker yttrandefriheten.

Nordfront följer ämnet och återkommer om något nytt framkommer.