JUDISK MAKT En invandrare från Irak bränner koranen i Sverige av skäl, som har varken med yttrandefrihet eller islam att göra. En iransk myndighet menar sig ha förklaringen till hans agerande.

I ett uttalande (på persiska) av Irans ministerium för underrättelsetjänst som släpptes i måndags hävdas att den idag Sverige-baserade irakiern Salwan Momika, som härförleden brände en koran utanför Stockholms moské, rekryterades av den israeliska underrättelsetjänsten Mossad 2019 och sedan dess har verkat i dess tjänst. Ett flertal iranska och palestinska medier kommenterar dessa uppgifter och Nordfront nämnde dem häromdagen i förbigående. Den statliga iranska nyhetsbyrån IRNA har presenterat ett sammandrag på engelska av det iranska ministeriets uttalande.

Här framgår det att Salwan Momika föddes i Irak 1986 och värvades av Mossad 2019. Han uppges under den tid efter värvningen, då han fortfarande verkade i Irak, ha spionerat på motståndsrörelsen där och ha ”bidragit till destabiliseringen i landet”. Denna verksamhet ska ha renderat honom en extra bonus:

Som belöning för sitt svek mot den irakiska nationen och det islamiska samfundet fick han hjälp av sionisterna med att få svenskt medborgarskap.

Denna uppgift torde dock bygga på ett missförstånd, då Momika till dags dato inte är svensk medborgare.

Efter att väl ha slagit ned sina bopålar i Sverige fortsatte Momika enligt ministeriet verka i sin ”legosoldatroll” för ”den ockuperande israeliska regimen” men”anpassade sina uppdrag till sina nya omständigheter och möjligheter”. Vad Momikas koranbränning utanför Stockholms moské beträffar, så menar ministeriet att den var ”medvetet orkestrerad för att skapa ’medievågor’ och avleda uppmärksamheten från den sionistiska regimens avskyvärda brott i Jenin [stad på Västbanken i Palestina som rymmer ett stort palestinskt flyktingläger, reds anm]”. Planerandet och genomförandet av koranbränningen kommenteras i uttalandet med följande ord:

Detta är en vanlig taktik för sionisterna, som åtföljer varje massaker och annan förstörelsehandling med ytterligare ett kriminellt projekt, för att avleda uppmärksamheten från sina egna demoniska operationer.

Anti-irakiern sökte sig till Europa, men fick inte uppehållstillstånd någonstans

Den iranska dagstidningen Tehran Times presenterar information från underrättelseministeriets uttalande, som inte tas upp i IRNA:s sammandrag på engelska. Om Salwan Momikas tid i Irak innan Mossad-värvningen skriver tidningen:

2014 bildade han ett parti kallat Assyriernas demokratiska union genom vilket han presenterade sig som representant och röst för kristna i nordvästra Irak. Men på grund av hans anti-irakiska tendenser och misstänkta handlingar var lokalbefolkningen inte förtjust i hans närvaro, och han var så småningom tvungen att upphöra med sina aktiviteter där under partiet.

Momika uppges därför ha försökt bosätta sig i Europa, men misslyckats i sina försök att utverka uppehållstillstånd. Detta ska enligt tidningen ha varit orsaken till hans omfattande ansträngningar för att upprätta en kontakt med den israeliska regimen i Jerusalem. Väl återkommen till Irak ska Mossads rekrytering av honom 2019 ha föregåtts av att han bifogat ett omfattande CV där han utmålar sig som en hårdför oppositionell i den irakiska regeringen.

När det gäller underrättelseministeriets analys att Israels intresse i att vanhelga koranen består i att avleda uppmärksamheten från de brott man själv begår, kommenterar tidningen:

Det verkar som att Israel valde att bränna den heliga Koranen framför den irakiska ambassaden eftersom de visste att det skulle vara svårt för den irakiska regeringen att tygla eventuella arga reaktioner.