SJUKVÅRD. Treåriga Edith anses vara för dyr att vårda. Sverige lägger hellre stora pengar på att rädda andra misskötta staters ekonomi.

SVT rapporterar om den treåriga flickan Edith Sigvardsdotter som lider av den ovanliga sjukdomen Morquios sjukdom (MPS 4).

Hon har ont i kroppen och kommer att bli högst en meter lång. Ju äldre hon blir, desto mer förvärras problemen som sjukdomen åsamkar henne.

Edith blir trött fortare än andra barn, hon har ont i lederna och hon är redan onormalt kort. Svårigheterna hon har kommer att förvärras samtidigt som risken för benbrott och syn- och hörselnedsättning ökar.

Utomlands finns en medicin som heter Vimizim. Denna skulle kunna lindra hennes besvär. Medicinen används dock inte i Sverige. Enligt NT-rådet – Rådet för nya terapier – som rekommenderar regionerna vilka mediciner de ska använda, är Vimizim för dyr i förhållande till behandlingens effekt.

Ediths föräldrar anser att Region Uppsala ska göra individuella bedömningar på patienterna.

— Det är absurt att Sverige åtminstone inte vill pröva det här på varje patient. Det är absurt att man säger nej innan man har gett de här patienterna en chans, säger Ediths pappa Jonas Gren till SVT.

På grund av att medicinen anses vara ”för dyr” i förhållande till behandlingens effekt, är det medicinens höga pris som bestämmer värdet för Ediths välbefinnande.

På sociala medier är reaktionerna relativt starka. Medan vissa har förståelse för sjukvårdens prioriteringar som måste göras i förhållande till regionernas ansträngda budgetar, menar andra att man i ett så kallat ”rikt land” som Sverige ändå har möjlighet att på högre politisk nivå bestämma hur budgetering av olika utgiftsposter kan göras till fördel för medborgarna.

L-J Hallgren på Twitter ställer underbehandlingen av Edith Sigvardsdotter mot den statliga bankakuten till främmande och politiskt korrupta länder som Somalia, vars skulder till Internationella valutafonden ska betalas av med hjälp av bland annat svenska skattebetalares pengar, 21 miljoner kronor.

I juli blev det klart att Stefan Löfvens globalistiska socialdemokratiska regering ska låna hundratals miljarder euro från internationella banker – lån vars räntor ska betalas av framtida generationer som bland andra Edith Sigvardsdotter tillhör – varav 375 miljarder euro ska skänkas till misskötta ekonomier inom EU, så kallade coronastödspaket. Lika mycket till ska ”lånas” ut.

Ett par kommentarer på Twitter menar att det förmodligen skulle finnas ett större stöd hos folket för att lägga stora summor pengar på behandling för Edith Sigvardsdotter, än vad det gör för att låna pengar utomlands för att sedan skänka dem till ”skithålsländer”.


  • Publicerad:
    2020-09-29 10:00