KRIGFÖRING. Saabs vd säger att Sverige redan är ockuperat eftersom cyberattacker och desinformationskampanjer från främmande makt är att likställa med en ockupation av Sverige.

SAAB MSHORAD. Foto av Håkan Buskhe: Antonio Cruz, Agência Brasil (CC BY 3.0 Brazil)

Det var vid ett framträdande på it-säkerhetskonferensen med namnet Paranoia som hölls i Oslo under tisdagen som Saabs vd Håkan Buskhe sade att vi redan är ockuperade av främmande makt.

— Jag anser att vi befinner oss mitt i en kris. Jag anser att vi är ockuperade. Jag anser att det är naivt att inte förstå att utländska organisationer försöker influera vår livsstil i denna stund, sa Håkan Buskhe under den frågestund söm hälls efter hans föredrag på Paranoiakonferensen.

Bushke pekar ut problemet med falska nyheter och desinformationskampanjer som kan komma att försöka influera valet i höst som exempel där främmande makt försöker påverka vårt samhälle. Han talade även om organiserade cyberangrepp från statligt understödda hackare, vilket Försvarets radioanstalt har hävdat är det största hotet mot Sverige. Buskhe likställer denna typ av angrepp med en ockupation.

— När man finner att organisationer som troligtvis utför handlingar på uppdrag av främmande makt stör våra demokratiska principer; när funktioner och företag kontinuerligt blir attackerade; då måste man kalla det vid sitt rätta namn, sade Buskhe till tidningen Ny Teknik efter sitt föredrag.

Jag tror att det här är väldigt tydliga strategier, säger Buskhe, och menar att olika desinformationskampanjer och cyberattacker som kan se vitt skilda och slumpartade ut egentligen är noggrant utformade angrepp.

Buskhe säger att vi måste börja sätta incidenter i ett större sammanhang. Störningar i it-system eller attacker mot enskilda webbplatser som ägs av företag eller myndigheter kan vara en del i ett större angrepp mot Sverige.

— När saker händer kanske man ska fundera över om det bara beroende på felaktigheter i något system som inte underhållits , eller om det är på grund av att någon annan varit inne och pillat i systemet. Det är inte förrän vi ser att det är ett mönster som vi kan hantera det på ett annat sätt, säger Buskhe.

Buskhes alarmistiska budskap och Paranoiakonferensen kommer samtidigt som Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) skickar ut en informationsbroschyr till alla hushåll i Sverige, ”Om krisen eller kriget kommer”, som bland annat tar upp just den form av attacker på landet som Buskhe talar om. Buskhe pekar dock inte ut vilket eller vilka länder eller intressen som skulle ligga bakom dessa ”angrepp”.

Källa:
Saabs vd: ”Sverige är ockuperat av främmande makt”


  • Publicerad:
    2018-05-31 21:00