UKRAINA. Svoboda och Högra sektorn samlade igår tusentals personer för att hedra minnet av Stepan Bandera, en ukrainsk nationalist som samarbetade med Tredje riket.

Den första januari samlade partierna Svoboda och Högra sektorn tusentals personer för att hedra minnet av Stepan Bandera på hans 106:e födelsedag. Bandera var under Andra världskriget ordförande i Organisationen för ukrainska nationalister som bland annat tog Polska statstjänstemän av daga i ett försök att stoppa vad de menade var imperialism.

OUN fortsatte senare, tillsammans med Tredje riket, att bekämpa Sovjetunionen. 1941 bildades därför förbanden”Nachtigall” och ”Roland”, som var några av de första utländska förbanden inom det tyska Wehrmacht. Förbanden hade som uppgift att utföra omstörtande verksamhet inom Sovjets gränser.

OUN var delat i två läger varav den ena halvan följde Stepan Bandera. Bandera-fraktionen ansågs opålitlig och efter att två medlemmar av den så kallade Melnyk-fraktionen mördats misstänktes Banderas anhängare och Bandera själv fängslades i tyskt fängelse i Berlin. 1942 togs han till ett koncentrationsläger i Sachsenhausen, men släpptes 1944. Bandera blev senare ledare för OUN, vilket han var fram till sin död i Västtyskland 1959 då han mördades med hjälp av cyanid.

Bandera-fraktionen uppges bära ett stort ansvar för morden på upp till 100 000 civila polacker som begicks av ukrainare under Andra världskriget.


  • Publicerad:
    2015-01-02 10:00