SYSTEMMEDIA. I sin artikel om hur myndigheter och kommuner samlas för diskussion om den ”ökade extremismen” i Norrbotten vinklar SVT sin artikel till att svartmåla nationella personer.

Under onsdagen samlades ett antal representanter från myndigheter och kommuner i Norrbotten för att diskutera ”extremism”, eller med andra ord grupper och individer som man menar är beredda att ta till våld för att påverka det så kallade demokratiska samhället. När SVT skriver om detta spenderar de största delen av sin artikel till att nämna ”nazister” och ”högerextremister” medan man nämner våldsvänstern och jihadisterna lite lätt för att inte verka allt för partiska.

För gemene man som inte ser kritiskt på systemmedia kan det lätt gå obemärkt förbi vad SVT gör när de publicerar en artikel som denna. Fastän de tar sig tiden att nämna både islamister och vänsterextrema inleds uppräkningen av de ”extrema elementen” med att först nämna ”nazisterna”. Detta följer man sedan upp med att dedikera en hel underrubrik till ämnet, där man även citerar den nationella samordnaren för regeringen initiativ mot extremism Anna Carlstedt på följande vis:

— Det finns en ökad aktivitet när det gäller högerextremistiska organisationer i Norrbotten. De har manifestationer och visar sig på olika sätt och också utövar också hot och hat mot människor som jobbar med de här frågorna. Till exempel politiker och journalister, tjänstemän och så vidare.

Men hur står det egentligen till när det kommer till ”högerextrema” individer och våld? För att få svar på frågan så kan vi exempelvis titta Europols årliga trendrapport gällande terrorism i Europa. För både år 2016 och 2015 rapporterade Sverige att den sammanlagda summan av ”högerextrema” personer som gripits för terrorrelaterade brott var noll. En siffra som är identisk med vad man rapporterat för den extrema vänstern.

Situationen blir ännu mer intressant om vi ser på läget ur en europeisk synvinkel. Tar vi samma rapport från Europol så talar den ett tydligt språk när det kommer till vad man benämner som ”extrema element”. Vi kan klart och tydligt konstatera att det framförallt är islamister och våldsvänstern som är säkerhetsproblemet runtom i Europa. Inte de ”högerextrema”.

För att göra det extremt tydligt hur stora skillnader det råder mellan verkligheten och det sätt på vilket SVT skrivit sin artikel på så kan vi ta den färskaste rapporten för år 2017. I rapporten kan vi konstatera att det under mätningstiden år 2016 greps, för terrorrelaterade brott, 718 jihadister, 31 vänsterextrema och bara 12 personer från ”extremhögern”. Med andra ord var våldsvänstern år 2016 dubbelt så våldsam som den så kallade extremhögern.

Innan systemmedia får för sig att borsta bort dessa fakta med argumentet att det bara ”råkade bli så år 2016” så kan vi konstatera att så inte är fallet. Trenden med att fler vänsterextrema än ”högerextrema” greps för terrorrelaterade brott i Europa är en trend som hållit i sig genom åren, något som tydligt framgår om vi tittar på data från tidigare år. I detta fall tar vi uppgifterna från 2010 fram till år 2016.

Arresterade för terror relaterade brott enligt Europol

Även ur statlig medias perspektiv kan man utan minsta vinkling eller förvrängning av verkligheten konstatera att våldsvänstern i Europa har en förkärlek för våldsbrottslighet som inte delas av det som etablissemanget kallar för ”extremhögern”. Att situationen vore väldigt mycket annorlunda i Sverige känns aningen långsökt men det är svårt att bevisa utan exakta siffror. Vad vi dock med säkerhet kan säga är att inte en enda person ur den svenska “extremhögern” greps för terrorrelaterade brott under åren 2015 och 2016.

Om SVT är lika benägen att hålla sig till en trend som de vänsterextrema ska bli intressant att följa nu när regeringens nya nationella centrum mot våldsbejakande extremism kör igång efter årsskiftet och fler artiklar om extremism är att vänta.

Källor:
Ökad högerextrem aktivitet i Norrbotten
EU Terrorism Situation & Trend Report 2017
EU Terrorism Situation & Trend Report 2016
EU Terrorism Situation & Trend Report 2015
EU Terrorism Situation & Trend Report 2014
EU Terrorism Situation & Trend Report 2013
EU Terrorism Situation & Trend Report 2012
EU Terrorism Situation & Trend Report 2011


  • Publicerad:
    2017-11-09 06:16