KLIMATHYSTERI En ny studie från Utrecht universitet varnar för en potentiell kollaps av Golfströmmen vilket sägs leda till dramatiskt sänkta temperaturer i Norden. Forskare framhäver ”tidiga varningssignaler” samtidigt som man betonar osäkerheten i sina förutsägelser.

En nyligen publicerad studie vid Utrecht universitet, kommer med hysteriska förutsägelser om framtiden för Golfströmmen som håller Nordens klimat förhållandevis milt. ”Forskare” har med stöd av avancerade klimatmodeller observerat vad de beskriver som ”tidiga varningssignaler” för en dramatisk förändring som kan leda till en fullständig kollaps av detta system. Denna kollaps menar man ska kunna sänka Sveriges vintertemperaturer med upp till 20 grader Celsius.

Denna potential för en så kallad ”tipping point” har uppmärksammats genom analys av hur värme och saltvatten distribueras i Atlanten, påverkat av sötvattensinflöden från smältande isar i Grönland och Arktis. Studiens resultat tyder på en avtagande strömningsstyrka som sägs innebära katastrofala förändringar för norra Europa.

Studien innehåller en viss osäkerhet om exakt när en sådan händelse skulle kunna inträffa, med en bred tidsram inom de nästa hundra åren. René von Westen från Utrecht universitet påpekar att de flesta aktuella klimatmodeller inte fullt ut beaktar risken för sådana abrupta förändringar, vilket kan innebära att den faktiska risken är högre än vad många ”experter” idag tror.