GRANSKNING. Araber översätter material i Malmö.

En tidning vid namn AKTARR i Malmö skall ha fått i uppdrag att översätta material för den arabiska staden Malmö. Enligt hemsidan är de en av de största nyhetskällorna i Sverige och skall ha runt fem miljoner besök per månad. Enligt årsredovisningen från 2018 omsatte de dock 786 000 kronor.

Bernard Mikulic tog den 29 mars tillfället i akt att marknadsföra deras insatser. Enligt VD:n Kotada Yonus för AKTARR finns det mycket desinformation om coronaviruset, men de skall ge rätt information på arabiska.

Alla svenskar skall få information på arabiska

I SVT:s klipp som Mikulic producerade påstår en av AKTARR:s anställda ”att det är väldigt viktigt att sprida lättgänglig information till alla svenskar”. Det är dock oklart vem som skall översätta det arabiska materialet till etniska svenskar.

Johan Dernelius var med och gjorde inslaget. På sociala medier gillar Mikulic bland annat Marijuana och SVT Skåne.

Flera obesvarade frågor

Mikulic vägrar svara på frågor via telefon och email och har även lämnat följande frågor obesvarade:

Vet du om detta var ett initiativ från en redaktör eller från dig själv?

Vet du om radiokanalen har fått betalt för detta arbete?

Finns det indikationer på att vissa folkgrupper smittas mer på grund av bristande information?

I klippet påstås det att ”Det är väldigt viktigt att sprida lättgänglig information till alla svenskar”. Hur gör man det på arabiska?

Finns det inte information om covid-19 tillgänglig på arabiska redan?

Sverige har ju 50 % fler dödsfall än hela Afrika tillsammans som exempel. Är det då säkert att just ”svenska statens” information översatt till arabiska kommer att rädda arabers liv?


  • Publicerad:
    2020-05-29 11:15