GRANSKNING. SVT Agendas personal fortsätter ljuga.

Den 29 mars hoppade Rolf TardellSVT:s hatdrev där det svenska folket skall utmålas som ansvariga för onödig massdöd bland somalier. Totalt har minst 15 SVT-anställda hoppat på samma drev där somalier getts upp till 67% av dödstalen i Stockholm.

Samtidigt är smittspridningen i Afrika mindre än en hundradel av vad den är i Europa och USA. Det spelar dock inte roll för varken Tardell eller SVT:s ”journalister” där de nu likt ”hungriga vargar” kastar sig över minsta lilla indikation på att ”minoriteterna” behöver räddas, något som på global basis inte stämmer överhuvudtaget. I själva verket är det precis tvärt om – primärt vita länder har drabbats oproportionerligt hårt.

Agendas personal extremt drivande

Det absolut största och mest omfattande lögndrevet startades av SVT Agendas egna Rebecca Randhawa som uppgav att 67% av dödsfallen i Stockholm var svensk-somalier, något som hon senare fick ta tillbaka.

Tardell försöker nu därför förklara varför Agenda tar upp smittspridning i Järvaområdet. Han skriver dock inget om att alla SVT:s anställda kanske är ”aktivister” som alla ligger redo att dela ut offerkoftor till ”sina vänsterröstande favoritmigranter”, utan frågar sig istället ”hur ska äldre människor kunna isolera sig när flera generationer delar hushåll?”

Han står också helt frågande till hur somalierna som till 80% är arbetslösa skall klara sig på sina arbetsplatser, ”hur ska yrkesverksamma kunna jobba hemifrån när många jobbar i servicesektorn eller med transport och handel?”

Han ”bekräftar” alltså Randhawas lögner och ställer två frågor som han tror måste lösas för att svenskarna skall kunna rädda de utsatta somalierna.

Samtidigt har Somalia som land en hundradel av Sveriges dödsfall per capita.

Han påpekar i sin artikel att ”Agenda har också varit i kontakt med de två andra storstadsregionerna, Region Skåne och Region Västra Götaland. Ingen av dessa har ännu sett någon ökad förekomst av covid-19-smittade i utsatta områden.” Det torde indikera att SVT:s massiva nationella drev för den somaliska folkgruppen är baserat på ryktesspridning och lögner, eller i bästa fall en slump.

När Tardell kontaktas om sin artikel bekräftar han att Randhawas artikel var ursprunget till idén som resulterade i SVT Agendas 54 minuter långa program.

I kontexten att Sverige har 50% fler dödsfall än hela Afrika, varför ta upp datapunkten Järva som är en liten del av en kommun?

— Jag förstår inte din premiss. Det vi tittade på var smittspridning i Sverige.

Han utvecklar sen och menar att det inte handlar om folkgrupper utan om socioekonomiskt utsatta.

Man kan ju använda socioekonomiska orsaker som en ”ursäkt” eller som en ”anledning” till varför man behöver göra något eller inte.

— Jag följer dig inte riktigt där, men vi tyckte att detta var intressant. Det bekräftades senare att det fanns skillnader mellan stadsdelar.

Randhawa producerade en artikel som påstod att minst 6 av 9 döda i Stockholm var svensksomalier. Detta är inte validerbart och stämmer dessutom inte.

— Jag tror att det stämmer och regionen bekräftade detta senare i veckan. [Detta är 100% bekräftat felaktigt]

Här fokuserar ni på en liten datapunkt som är en liten del av en kommun samtidigt som den större bilden är att Sverige har 50 % fler dödsfall än hela Afrika tillsammans.

— Den diskussionen är också intressant men en helt annan utblick.

Jan Helin har sagt att ”fake news” är när man förstorar upp en liten del av verkligen och glömmer helheten. Du vet ju att smittspridningen är 100 gånger så hög som i Afrika.

— I så fall kan man ju aldrig göra någonting utan göra en jätteinternationell utsikt. Det tycker jag verkar krångligt.

Håller ni på med journalistik eller aktivism?

— Det är klart vi håller på med journalistik. Jag har hållit på med journalistik väldigt länge.

Jan Helin säger ju att man producerar fake news om man glömmer helheten.

— Men det tycker inte jag att vi gör.

Vänsterextrem på sociala medier

På sitt Facebookkonto gillar Tardell Peter Wolodarski vars tidning anställer advokater för att stänga ner alternativmedier, den kriminella uthängningstidningen Inte Rasist Men… vars företrädare Axel Luo Öhman nyligen dömts för olaga hot. Bland den amerikanska pressen gillar han CNN och feministiska Huffington Post.

Tardell är sambo med Transportstyrelsens överdirektör Anita Margareta Johansson.


  • Publicerad:
    2020-05-29 11:16