GRANSKNING. SVT Agenda sprider rykten från läkarförening som inte slog larm.

Rebecca Randhawa började den 23 mars sprida helt falska uppgifter om somalier i Stockholm. Detta baserades på direkt felaktiga uppgifter, och ”statistikexperten” Randhawa fick vid minst ett tillfälle justera sin artikel, däribland hela rubriken.

Initialt påstod hon i sin rubrik att ”över hälften av de döda i Stockholmsområdet är svensksomalier” och påbörjade sin text med att ”minst sex av de nio som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet är svensksomalier.”

Hon får relativt snabbt ändra sin artikel till att ”flera svensksomalier bland coronadödsfall i Stockholmsområdet”. Randhawas förhoppningar om att dela ut Sveriges största offerkofta till somalierna misslyckades därmed delvis – detta trots att helt obekräftade rykten från somalier hade skapat dessa ”fakta” för hennes ”journalistiska arbete”.

I hennes artikel påstår hon att ”läkarförening larmar”, men på Svensk-Somaliska Läkarföreningen Facebooksida återfinns ingen information överhuvudtaget om detta påstådda larm från dem själva.

Varför Randhawa inte pratar om överviktiga eller arbetslösa som hon hade gjort om det gällt etniska svenskar är oklart. Det rasbaserade larmet verkar komma från Randhawa själv.

Det enda som folkhälsomyndigheten har påpekat gällande dödsfall i en icke färdigställd ”nationell” rapport är att personer födda i Finland har tre gånger så hög dödlighet som personer födda i Somalia. Detta i ett läge när runt hälften av alla smittade var begränsade till ”Stockholmsområdet”.

Fortsätter att dreva för information till somalier

I en artikel den 29 mars fortsätter hon att vara orolig över den somaliska folkgruppen i Sverige, men nu skriver hon att ”ett flertal personer som avlidit av covid-19 har hört hemma i Järva i nordvästra Stockholm.” I inslaget som är fem minuter långt gör hon allt i sin makt för utmåla ”etniska minoriteter” som coronavirusets enda utsatta offer och menar att krisinformation skulle kommit ut på andra språk mycket tidigare.

I inslaget skyller hon på etniska svenskar som ansvariga och frågar en grekisk kvinna vid namn Joanna Raptidou (felstavat i programmet) om hon tycker att ”svensk media och myndigheter har varit tillräckligt tydliga med riskerna?”. Senare i programmet påstår hon att ”det räcker inte med krisinformation för att motverka smittspridningen”. Programmet bakgrundsmusik är medkännande och melankolisk gitarrspel med mångkulturella undertoner.

Frukthandlaren Athir Al-Kaizhwan (även hans namn är felstavat av SVT) framställs också som tillhörande en speciellt utsatt riskgrupp och menar att matbranchen ”löper störst risk”.

Fattiga etniska svenskar eller andra svenskar som mot sin vilja måste bo på äldreboenden är grupper som Randhawa varken vågar eller vill uttrycka sympati för.

Hon har inte heller följt upp med ny statistik nu när fallen är så många att en analys avseende etnicitet skulle kunna ha statistisk relevans, utan står fast vid sin analys att somalier är i princip den enda lidande folkgruppen i Sverige: En analys som är baserad på den första helgens dödsfall i Stockholm analyserade i samband med somalisk ryktesspridning utan någon form av officiell konfirmering.

Denna artikel kom att ligga till grund för SVT:s ”somaliedrev” under coronakrisen och resulterade i runt 20 artiklar runt omkring i landet där allt som Randhawa skrivit antogs vara ”vedertagen och oåterkallelig fakta”. Samtidigt är ”Sverige som land har 50 procent fler dödsfall än hela Afrika” inte en ”relevant datapunkt” för en enda anställd på SVT.

Gömd på sociala medier

Både hon och hennes påstådda pojkvän Dusan Umicevic verkar ha skyddade identiteter och återfinns inte enkelt på öppna plattformar.

De första två partierna som hon följde på Twitter var Vänsterpartiet följt av Socialdemokraterna. Enligt profilen på Linkedin har hon en ”Journalistexamen från Södertörns Högskola” och har ett brett intresse för ”genusfrågor” samt ”hedersrelaterade” saker.

Det är oklart vilken folkgrupp Randhawa tillhör och vad etniska svenskar har gjort mot henne som motiverar ett så brinnande hat och att hon vägrar erkänna den svenska gruppens existens och rätt till offentligt lidande i svensk media.


  • Publicerad:
    2020-05-29 11:08