INRIKES Tingsrättsdomen i det civilrättsliga målet mellan Swedbank och Fria Tiders ägare Widar Nord har inte överklagats och vinner därmed laga kraft.

Under året som gått har Fria Tiders ägare Widar Nord varit inblandad i en civilrättslig tvist med Swedbank, efter att banken stängt hans privata konto i Sverige och Fria Tiders konto i Estland. Detta mål gällde dock enbart privatkontot.

Swedbank försökte bli av med Widar Nord som kund genom att hänvisa till ”bristande kundkännedom”, vilket ofta används som svepskäl när storbankerna vill bli av med kunder som är politiskt obekväma.

Swedbank förlorade målet och dömdes att betala rättegångskostnader och att återöppna Widar Nords bankkonto. Nu har tidsfristen för att överklaga domen löpt ut, vilket innebär att domen nu vinner laga kraft.

— Banker har länge använt penningtvättslagens krav på kundkännedom som ett svepskäl för at göra sig av med kunder de vill slippa av helt andra anledningar, exempelvis av politiska skäl. Den här domen är ett välkommet klargörande av att regelverket inte får missbrukas på det viset, sade advokat Carl Ridderstråle till Fria Tider efter att domen meddelades förra månaden.