Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

EU avvisar Sveriges förslag om att stoppa import av levande hummer

SVERIGE. Den amerikanska hummern är en främmande art som sprider sjukdomar och parasiter till svenska vatten, trots detta avvisar EU Sveriges önskemål om att stoppa all import av levande hummer. USA och Kanada omsätter varje år 200 miljoner dollar på hummerexport.

Massinvandring – av amerikansk hummer

EUROPA. Det svenska miljödepartementet lade i fredags fram en begäran till EU om att lista amerikansk hummer som en invasiv art och därmed förbjuda import av levande djur. Miljödepartementet menar att ett större bestånd av amerikansk hummer i svenska vatten skulle kunna utrota den europeiska hummern.