MILJÖ. Den amerikanska hummern är en främmande art som sprider sjukdomar och parasiter till svenska vatten, trots detta avvisar EU Sveriges önskemål om att stoppa all import av levande hummer. USA och Kanada omsätter varje år 200 miljoner dollar på hummerexport.

Amerikansk hummer är en främmande art som inte hör hemma i svenska vatten.

En främmande art som inte hör hemma i svenska vatten.

Från svenskt håll vill man förbjuda import av den främmande arten amerikansk hummer, detta då den sprider sjukdomar och parasiter till svenska vatten där europeisk hummer samt skaldjur finns. EU motsätter sig dock Sveriges önskemål om att stoppa import av levande hummer från USA.

USA och Kanada omsätter årligen 200 miljoner dollar på sin hummerexport vilket motsvarar dryg 1,6 miljarder svenska kronor. En tjänsteman från EU-kommissionen säger att det svenska förslaget om att införa ett stopp mot dessa invasiva arter saknar stöd i EU.

De främmande humrar som påträffats i svenska vatten antas ha rymt eller släppts ut från olagliga sumpar, detta enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Källa:
EU avvisar Sveriges krav på importstopp av amerikansk hummer


  • Publicerad:
    2016-10-15 14:35