INRIKES Sedan Hamas-offensiven mot Israel i oktober förra året har anmälda ”hatbrott” mot judar ökat kraftigt. Detta enligt Brottsförebyggande rådet.

I flera länder har man kunnat rapportera en ökning av så kallad antisemitism men även ”hatbrott” mot judar sedan konflikten i Palestina blossade upp.

Nu rapporterar Brottsförebyggande rådet (Brå) att detta även gäller Sverige. Enligt myndigheten har det anmälts fem gånger så många antisemitiska ”hatbrott” jämfört med samma period 2022.

På sin hemsida skriver myndigheten:

Flera tidigare studier har visat att politiska händelser kopplat Israel-Palestinakonflikten kan bidra till att förstärka och aktivera antisemitiska attityder. Detta bekräftas av Brås studie som visar att det anmäldes 110 hatbrott med antisemitiska motiv under perioden 7 oktober till 31 december 2023, vilket var närmare fem gånger fler jämfört med samma period föregående år. I ungefär 20 procent av anmälningarna hösten 2023 framgår någon form av hänvisning till Hamas attack den 7 oktober eller det efterföljande våldet i Gaza.

Jon Lundgren, utredare på Brå. säger att anmälningar mot propalestinska demonstrationer räknas in i rapporten.

— Det handlar bland annat antisemitiska plakat och uttalanden i samband med demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer som utifrån sin judiska bakgrund beskyllts för Israels ageranden i Gaza, säger Lundgren i Brås pressmeddelande.

De anmälda brotten i statistiken rör både hets mot folkgrupp (39 procent) och skadegörelse (28 procent), samt en rad mindre vanliga och ospecificerade brott.